Ikke ett eneste stort funnStatoils funn av gass og kondensat i Sentralgrabenen var antakelig det største funnet på norsk sokkel i fjor. Oljedirektoratets høye anslag for mulig utvinnbare reserver er omtrent 75 millioner fat o.e.

Ikke ett eneste stort funn

Det ble gjort flere små funn på norsk sokkel i 2015, men ikke ett eneste skikkelig stort . Resultatet er at reservetilveksten var rekordlav.

Etter tolv måneder med en serie skuffelser i Nordsjøen, Norskehavet så vel som Barentshavet, var det Lundins 7130/4-1 Ørnen på Finnmarksplattformen som skulle redde leteåret.
Men også Ørnen ble en stor nedtur da den landet helt på tampen av året. Spikulitttreservoaret i Røyeformasjonen var tørt, og en 5 meter tykk gasskolonne i Soldoggformasjonen av karbon alder er så lite at Oljedirektoratet kun snakker om et teknisk funn.
På fjorårets siste seminar i serien Hydrocarbon Habitats oppsummerte Nils-Henrik Bjurstrøm i Rystad Energy statur for leting på norsk sokkel i 2015. Han listet opp 13 små olje- og gassfunn som til sammen har gitt en reservetilvekst på 284 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.). Det er nedgang på 807 milllioner fat o.e. i 2013.
Til sammenligning har nordmenn et årlig forbruk på i underkant av 90 millioner fat.
Bjurstrøm påpekte at volumene funnet i 2015 på langt nær var nok til å erstatte produksjonen. Oljeproduksjonen alene utgjør rundt 700 millioner fat olje. I tillegg kommer anseelige mengder gass. Samtidig må vi huske på at flere av disse funnene er så små at de sannsynligvis aldri blir satt i produksjon.
Les også den fullstendige oversikten fra tu.no. Denne viser at Statoils Julius-funn i jura sandsteiner i Nordsjøen sannsynligvis var fjorårets største olje-og gassfunn.

X