Ikke flertall for LoVeSe

Etter et utspill fra Bodø-ordfører Ida Pinnerød tror ikke lenger AP-leder Jonas Gahr Støre på flertall for LoVeSe.

– Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke blitt bygget ut på 20 år. Det er ikke flertall for det i de ulike regjeringskonstellasjonene. Jeg ser ikke for meg at det endrer seg på kort sikt. Det sier Jonas Gahr Støre til fagbladet.no etter at Bodø-ordfører Ida Pinnerød for få dager siden gikk inn for å legge bort konsekvensutredning av Nordland VI.

Samtidig påpeker Støre at de har et programvedtak om at Arbeiderpartiet er programforpliktet til å støtte en konsekvensutredning i Nordland VI:

– Vi har et programvedtak som i seg selv var en stor bevegelse i forhold til hvor vi har vært før. Det vedtaket står jeg på som leder av Arbeiderpartiet, sier Jonas Gahr Støre.

– Men jeg mener samtidig at ordføreren i Bodø har et poeng når hun sier at denne debatten skygger for alt det andre vi kan gjøre i havet knyttet til fiskerier, fornybare ressurser, nye arter, forskning og utvikling. Det mener jeg er et godt poeng.

Les hele saken på fagbladet.no

X