Innertier med Pil

Innertier med Pil

VNG fant opp mot 200 millioner fat oljeekvivalenter i prospektet Pil utenfor Midt-Norge. Funnet vil bli presentert på konferansen Recent Discoveries den 14. og 15. mai.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Rogn- og Melkeformasjonen).

Det ble påtruffet en 226 meter netto petroleumskolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav 135 meter er fylt med olje. Reservoarkvaliteten er god. Undre del av Melkeformasjonen er vannførende med dårligere reservoarkvalitet enn øvre del.

En vellykket formasjonstest i oljesonen er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1067 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen påviste gode strømningsegenskaper og gass/olje raten er 152 Sm3/Sm3.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 21 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt iTFO 2010. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3738 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 324 meter.

VNG vil fortelle om prospektet på på konferansen Recent Discoveries i Oslo den 14. og 15. mai.

Her er programmet.

Last ned programmet som pdf her

Meld deg på.

X