Innspillingen har startet! Foto: Ingvild Ryggen Carstens

Innspillingen har startet!

Konferansen NCS Exploration går av stabelen om drøyt to uker. Innspillingen av de digitale sesjonene er i gang.

NCS Exploration – Recent Discoveries 2020 avholdes 14. – 15. oktober. I år blir konferansen digital. For dere som konferansedeltakere betyr det lavere kostnader og mindre bruk av tid som ellers ville gått med til reise.

For å sikre en sømløs sending av den digitale konferansen, har innspillingene av paneldiskusjonene og de tekniske foredragene nå startet i Stavanger.

Med god hjelp av dyktige teknikere, har foredragsholderne så langt vært imøtekommende og positive til denne nye måten å avholde konferanser.

Under selve konferansedagene vil alle foredragsholdere være tilgjengelig for å svare på spørsmål under egne spørsmål-og-svarøkter etter hver sesjon.

PROGRAM OG PÅMELDING

Letedirektør i Oljedirektoratet Torgeir Stordal gjør seg klar for sitt key note foredrag. Foto: Ingvild Ryggen Carstens

X