Ja til konsekvensutredning

Fylkestinget i Nordland mener naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra i det grønne skiftet. Sier ja til konsekvensutredning i LoVeSe.

I uttalelsen legges det vekt på at etterspørselen etter olje og gass vokser, samtidig som produksjonen på de eksisterende feltene synker år for år, og at det derfor må investeres og letes mer.
Flertallet i Fylkestinget mener videre at naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet gjennom bærekraftig bruk, strenge miljøkrav og ny teknologiutvikling.
Folkeaksjon oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er skuffet, en ikke overrasket.
– Dette er ikke en ny holdning i Fylkestinget i Nordland. De har vedtatt lignende før, så jeg er ikke overrasket. Men jeg er skuffet på bakgrunn av at både Finnmark og Troms har vist motsatt holdning. Oljen utgjør en risiko for det vi har, og som går godt. Det er ikke oljen som vil være positivt for næringsutviklingen her, sier Wenche Cumming, leder i folkeaksjonen.
Les hele saken på vol.no

X