Jakten på gass (og olje?)Her ser vi fordelene av å dekke store områder med høykvalitets-innsamling og -prosessering. Fargene indikerer positive AVO-anomalier rundt brønnene 35/3-2 og 35/3-7S i tillegg til mange utestede strukturer. I bakgrunnen ser vi grunnfjellsoverflaten i grå skala, hvor forkastninger og canyons, som har vært tilførselskanaler for sedimenter til bassenget, kommer godt frem. Dette er viktig for å forstå hvor og når sandene ble avsatt. Med ett unikt regionalt datasett kan geologene tenke bassengbevegelser og geometri og koble seismiske observasjoner til felt analogier. (c) CGG

Jakten på gass (og olje?)

Funnet av olje og gass i prospektet Cara har gitt økt interesse for Måløyterrassen. Agat-playet kan gi nye funn.

Funnet av olje og gass i prospektet Cara har gitt økt interesse for Måløyterrassen, og det er mange som tror at «Agat-playet» fortsatt har et godt potensial for flere funn. Den nylige oppdateringen av reservegrunnlaget i Cara (56-94 millioner fat o.e.) viser også betydningen av en nøyaktig kartlegging av hvor sandsteinene kiler ut.
– Øvre jura kildebergart er gjerne overmoden og gassgenererende i dette petroleumssystemet. Geologene og geofysikerne kan derfor bruke AVO («Amplitue Variation with Offset») for å identifisere prospekter. Sand med gass gir som kjent en AVO klasse III signatur, sier Aurelien van Welden, en av mange geologer og geofysikere i CGG som analyserer dataene nøye.
– Kartet viser AVO klasse III anomalier i Agatformasjonen i nedre kritt i nordøstlige del av kvadrant 35. Vi ser anomalier i de ulike funnene innenfor «Agat-clusteret» og i mange uborede prospekter i området.
Dette er ifølge CGG et godt eksempel på betydningen av å bruke et enhetlig datasett, hvor man kan se de regionale sammenhengene samtidig som man kan fokusere på detaljerte reservoarattributter på prospektnivå.

NCS Exploration – Recent Discoveries, 23.-24 mai, Scandic Fornebu

– Datasettet gjør det mulig med en robust «screening» av prospektiviteten i nedre kritt sandsteiner på Måløyterrassen. Det gjelder Agatformasjonen, men også lokal sandsteinsutvikling tilhørende Åsgardformasjonen (tidlig kritt) og injektitter av turon (sen kritt) alder.
Vel vitende om at det også er olje i Cara-funnet, mener staben i CGG at jakten på stratigrafiske feller bare så vidt har begynt.
– CGGs integrerte datasett er innfallsporten, mener Aurelien van Welden.
Hydrocarbon Habitats: »

«The Norwegian oil industry: A 100 year perspective» – February 28

X