Jakter billige fat Denis Palermo, Vår Energi. Foto: Ronny Setså

Jakter billige fat

Den nye store operatøren på norsk sokkel Vår Energi har et mål om 10 -15 letebrønner per år med letekostnader på 1$ per fat.

– Med kjøpet av Exxons eiendeler, er vi raskt i ferd med å bli en av de største operatørene på norsk sokkel, sa Denis Palermo, VP Exploration i Vår Energi på konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger i november.

Vår har en nåværende produksjon på rundt 300 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd, inkludert Exxon-eiendelene) som vil øke til mer enn 350 000 boepd innen 2023.

Med 131 lisenser (28 operert) på norsk sokkel, har Vår gode muligheter til å se videre produksjons- og reservevekst i årene som kommer.

– På kort sikt er letingen vår fokusert på områder i nærheten av felter i drift. Målet er å finne billige fat som raskt kan settes i produksjon for å maksimere verdien på infrastrukturen vår.

Ifølge Palermo er det følgende brikker som gir vellykket leting: G&G-personer, en god portefølje, bruk av eksisterende teknologi og implementering av digitalisering.

Når det gjelder sistnevnte, har Vår tilgang til den nest raskeste industrielle superdatamaskinen i verden gjennom et partnerskap med Eni. Hovedmålet med digitalisering er en omorganisering og integrering av deres database der alle undergrunnsdata og verktøy vil bli lagret og tilgjengeliggjort på ett sted, det vil si en sømløs undergrunnsdataplattform.

– Vi ser for oss et heldigitalt letestyringssystem som inkluderer alle ressurser, investeringer og lisenser der alle verktøyene er integrert og sammenkoblet.

Det nye systemet vil være i drift innen 2020/2021.

– Vi tror også det er mye verdi som kan skapes gjennom bruk av eksisterende teknologi, spesielt seismisk reprosessering som er billig og effektiv, i tillegg til å bruke alle slags seismiske innsamlingssteknologier som bredbånd, 4D seismikk og havbunnsteknologier, sa Palermo.

Les mer fra Palermos foredrag på expronews.com

X