«Jeg tar et jafs av hatten»

«Jeg tar et jafs av hatten»

Pingvin var ikke tørr. Ikke-kommersielle mengder med gass ble påvist. Antakelsen om en knusk tørr brønn var derfor feil.

– Jeg tar et jafs av hatten, men jeg spiser ikke hele, smiler Jonny Hesthammer,  adm. direktør i Atlantic Petroleum.

Bakgrunnen er at Statoils brønn på Pingvin-strukturen har påvist opp mot 20 milliarder kubikkmeter gass (ca. 130 MMboe). I dette farvannet – uten infrastruktur – er det likevel ikke nok til at funnet kan regnes som kommersielt.

I forkant av boringen var Hesthammer «nesten 100 prosent sikker»: «Statoils pågående brønn i Bjørnøybassenget – Pingvin (7319/12-1) – kommer ikke til å påvise vesentlige mengder med hydrokarboner.» Bakgrunnen for uttalelsen var EM-data fra en multiklientundersøkelse fra EMGS (https://www.geo365.no/olje-og-gass/tror-pa-torr-bronn/).

Men brønnen var ikke tørr. Geologen har derfor funnet frem en gammel stråhatt. Den er litt treig å få ned.

I etterkant av Hesthammers uttalelse gikk North Energy ut og sa at selskapet trodde på hydrokarboner i prospektet, men at brønnen ble boret for langt nede på strukturen. Funnsannsynligheten ble vurdert til 20 prosent (https://www.geo365.no/olje-og-gass/borer-pa-feil-sted/). North Energy var tilsynelatende enig med Hesthammer. En filthatt ligger i utboksen.

– Vi gjorde ikke en geologisk vurdering av prospektet, men vi sjekket EM-dataene og fikk støtte for en case med 75MMboe, sier Hesthammer.

– Det er en klar EM-anomali over prospektet, men vi trodde at brønnen ble boret utenfor denne, og at brønnen derfor ville være tørr. 15 meter med gass er derfor i overkant av det vi ville anta basert på dataene. Det indikerer at EM ikke er sensitiv til denne gassen.

Hesthammer innrømmer gjerne at han har tatt feil denne gangen.

– Jeg gikk hardt ut, men jeg tok feil, sier han til geo365.no

– Men jeg hadde også litt rett fordi funnet ikke er kommersielt. Vi har hele tiden ment at det ligger hydrokarboner i strukturen, men at brønnen ble boret utenfor kolonnen, legger han til. Det er derfor Hesthammer ikke vil spise hele hatten.

Nå gleder vi oss til Hesthammers presentasjon på halvdagsseminaret Technolgy Driven Exploration i Oslo 21.10 og Stavanger 5.1. Det blir to andre foredrag om EM også.

Meld deg på her

 

X