Kan velte norsk suverenitet© By Derek Keats from Johannesburg via Wikimedia

Kan velte norsk suverenitet

Snøkrabbekonflikten i svalbardsonen kan få store konsekvenser. – Ikke bare for krabbefangst, men også for leting etter olje og gass, uttaler jusprofessor.

Tirsdag startet Høyesterett behandlingen av tjuvfiske-saken om europeiske fartøy har like stor rett til å fange snøkrabber som norske. I ytterste konsekvens kan det true norsk suverenitet på sokkelen.
– Det handler nå om retten til å fiske etter snøkrabbe, en ressurs som har stor økonomisk verdi. Spørsmålet er om norske myndigheter kan forby den utenlandske fangsten, eller om de er pent nødt til å dele med andre EU-land, sier jusprofessor Geir Ulfstein til highnorthnews.com.
Over to dager skal Høyesterett behandle tjuvfiske-saken hvor en litauisk båt satte ut teiner og fanget snøkrabber til en verdi av 2.5 millioner kroner.
Bakgrunnen for konflikten ligger i at Norge definerer snøkrabben som en sedentær art, dvs et bunndyr og ikke en fisk. Sedentære arter reguleres av reglene for kontinentalsokkelen som er de samme som for bla. olje- og gassressurser. Det store spørsmålet blir dermed hva betydningen for norsk olje- og gass-virksomhet blir dersom Norge ikke lengre kan hindre utenlandske selskaper i å fiske snøkrabbe?
– I verste fall kan høyesterett komme til at Svalbardtraktaten gjelder på kontinental sokkel, og at vi må gi EU-landene adgang. Dermed kan ikke Norge beskytte oljen, noe som vil ha store økonomiske konsekvenser – også lokale for Finnmark med tanke på krabbefangst og næringsliv, sier Ulfstein videre.
Det som nå står på spill er Norges enerett på naturressurser på norsk sokkel.
Les hele saken på highnorthnews.com

X