Karlstrøm trosset styret

Karlstrøm trosset styret

Flere vitner forklarte i dag at Karlstrøm ikke informerte styret godt nok. I dag var det siste dag i tingretten om avskjedigelsen av Erik Karlstrøm.

North Energy’s advokat Ole Rasmus Asbjørnsen nevnte i dag flere forhold der Karlstrøm hadde «trosset» styret som han mente var nok til å rettmessiggjøre en avskjed. Flere vitneforklaringer underbygget også påstandene fra Asbjørnsen.
Karlstrøm hevder han ikke har trosset styret.
Karlstrøm ble i fjor avskjediget fordi styret ikke lengre hadde tillit til ham. Senere har det også kommet frem at styret mener han har opptrådt illojalt overfor styret.
Hermann Skard, Karlstrøm’s advokat, la i sin sluttprosedyre vekt på at styret ikke protokollførte noe kritikk av Karlstrøm før et styremøte i mars. Han mener kritikken først ble trukket frem etterpå, når man skulle begrunne avskjedigelsen av Karlstrøm.
Saken ble i dag avsluttet i Alta tingrett.
Les saken på nrk.no
Les også:
Rettsaken startet i dag
Fire dager i retten

X