Kommer raskt i gangBente Vold blir letesjef i det nye selskapet Pandion Energy og vil bygge på suksessen i Tullow Oil. Foto: Privat

Kommer raskt i gang

Pandion Energy bygger et nytt oljeselskap med basis i Cara-funnet fra i fjor. Engie er operatør, og Pandion overtar Tullows andel.

– Dette er veldig gøy, sprudler Bente Flakstad Vold, VP Exploration and Appraisal i det nystartede Pandion Energy.
Bente Flakstad Vold har vært med i planleggingen av det nye selskapet. Det startet med at hun sammen med Jan Christian Ellefsen (CEO) og Helge Nordtorp (CEO deputy og BD Manager) så muligheten for å gjøre en Management Buy-out fra Tullow. Med i lederteamet er også Kjetil Steen (VP Field Development and Production) og Hege Peters (Finance Manager), alle tidligere Tullow Oil.
Pandion er nå inne i en prosess for å bli pre-kvalifisert for norsk sokke. Det burde ikke by på problemer når staben består av godt erfarne folk med bred erfaring fra ulike disipliner.
Dertil starter Pandion med en operasjonell plattform som inkluderer kontorer, maskiner, møbler og store geologiske databaser. For ikke å si mengder med kunnskap.
– Vi overtar den operasjonelle plattformen og det meste av data som Tullow eier her i Oslo. Det eneste vi trenger å forhandle om er multiklient-biblioteket, forteller Flakstad Vold.
– Det betyr at vi kommer raskt i gang.
Letesjefen presiserer at den engelske tittelen hennes reflekterer at selskapet, i tillegg til tradisjonell leting med TFO-runder og farm-in på prospekter, vil lete etter oppsider på funn der det kun er boret én brønn. Forlatte brønner kan være enn «gullgruve», og et erfarent team i Pandion vil jage mulighetene.
Dette må forstås i lys av at den nåværende porteføljen, overtatt fra Tullow Oil, inkluderer ett funn, Cara, som er boret oppflanks for en gammel brønn (2002)  klassifisert som tørr, men som viste seg å ha en liten oversett olje-kolonne. Pandion vil sitte med 20 % i hht. avtalen med Tullow, gitt myndighetsgodkjennelse.
Men det skal letes, og gjerne etter Cara «look-alikes».
– 1-2 letebrønner i året vil være et naturlige aktivitetsnivå for oss.
– I tillegg til å lete tar vi også sikte på å bli med på utviklingen av Cara og andre eventuelle funn, påpeker Flakstad Vold.
Geologen er godt fornøyd med det teamet hun er en del av.
– Vi har jobbet sammen i mange år og kjenner hverandre godt, sier Bente Flakstad Vold.

X