Kostnadseffektiv reservoarovervåking Illustrasjon: OCTIO Gravitude AS

Kostnadseffektiv reservoarovervåking

Målinger av reservoarer fra havbunnen kan gi bedre resultater til en tiendedel av prisen for tilsvarende seismiske undersøkelser.

– Målinger av tyngdekraft og innsynking på havbunnen fungerer bedre enn seismiske undersøkelser og til en brøkdel av kostnadene når det kommer til enkelte former for reservoarovervåking, sa Hugo Ruiz, Vice President G&G i OCTIO Gravitude AS.

Ruiz holdt foredrag under The Biennial Geophysical seminar 2020 arrangert av Norsk Petroleumsforening (NPF).

Målinger av gravitasjon og innsynkning er to uavhengige og komplementære overvåkingsverktøy.

Tyngdekraftmålinger (gravimetri) gir operatøren informasjon om masseendringer i og utenfor reservoaret, for eksempel når hydrokarboner utvinnes, når vann kommer inn i reservoaret, samt ved vertikale endringer av kontaktflaten mellom vann og hydrokarboner.

Hugo Ruiz. Foto: Ronny Setså

Målingene kan også identifisere drivmekanismene for endringene som gassekspansjon, reservoarkompaksjon og akviferstøtte.

Innsynking av havbunnen er derimot følsom for reservoarkompaksjon, trykkfall og porekompressibilitet i reservoaret.

OCTIO Gravitudes løsning for å utføre slike målinger består av periodiske målinger på havbunnen. For å kunne gjennomføre repeterende målinger, plasseres betongplattformer ut på havbunnen noen måneder i forkant av målingene.

For hver runde med målinger plasserer selskapet ut en sensorramme, gWatch, på hver av plattformene i ca. 15 minutter.  gWatch inneholder tre gravimetre og tre trykkmålere.

Denne kostnadseffektive metoden koster omtrent 10 prosent av en seismisk undersøkelse, ifølge Ruiz.

Sensorrammen gWatch. Foto: OCTIO Gravitude AS

– Det er flere bruksområder for hver av målingene. Ørsmå endringer i tyngdekraften over tid kan for eksempel gi informasjon om hvordan vann strømmer inn i et produserende reservoar eller hjelpe til med å lokalisere lommer av hydrokarboner som ikke produseres (compartments).

Ruiz påpekte også at gravimetridataene har et lineært forhold til det fysiske reservoaret, noe som betyr at endringer i volumene av hydrokarbon og vann kan kvantifiseres nøyaktig.

Innsynkingsdata anskaffes etter avansert prosessering av trykkmålingene og gir informasjon om hvordan havbunnen synker inn i takt med at et reservoar tappes. Dette er nyttig for å vite hvordan og hvilke deler av et reservoar som tappes, og dataene kan også være nyttige for sikkerhet og forbedre geomekaniske modeller.

I følge Ruiz er måleteknologien for tyngdekraft og innsynkning blitt benyttet på ti produserende felter på norsk sokkel inkludert Ormen Lange, Midgard, Mikkel, Statfjord og Aasta Hansteen. Den ble for første gang benyttet på Troll-feltet i 1998.

– Kontinuerlig teknologisk utvikling gjør denne teknologien mer kostnadseffektiv, noe som igjen gjør det mulig å bruke den i et bredere spekter av felter, avsluttet Hugo Ruiz.

X