Kraftig kutt i Barentshavet

Kraftig kutt i Barentshavet

Lundin kutter nå anslaget for brutto betingede ressurser kraftig fra 216–584 millioner fat til 115–390 millioner fat oljeekvivalenter.

Lundin Norway har siden 2011 gjort flere funn i Barentshavet, der de to største er kjent som Alta og Gohta. Selv om selskapet gjorde et funn på Filicudi i februar i fjor (foreløpig anslått til å være på mellom 36 og 100 millioner fat), så var store deler av letekampanjen utenom dette skuffende.
Selskapet kutter nå anslaget for brutto betingede ressurser kraftig fra 216–584 millioner fat til 115–390 millioner fat oljeekvivalenter.
Disse tallene er ikke justert for eierandeler, og Lundin Norway er operatør og sitter på 40 prosent eierskap i hver av de to lisensene. På Gohta eier Aker BP de resterende 60 prosentene (lisens PL492), mens DEA og Idemitsu sitter på 30 prosent hver i Alta-lisensen (PL 609).
Oljeanalytiker Anders Holte i Danske Bank Markets sier at nedjusteringen for Alta/Gohta ikke er noen stor overraskelse gitt de skuffende resultatene fra avgrensningsbrønnen på Gohta i fjor våres.
Vi har satt Gohta til verdi 0 per aksje både for Lundin og Aker BP, sier han til E24.
I tillegg til de skuffende resultatene fra avgreningsbrønnen på Gohta, viste det seg også at prospektene Hurri og Hufsa ikke inneholdt olje som man hadde håpet på.
Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik uttalte til E24 i forrige uke at leteresultatene ikke påvirker selskapet planer om en langtidstest av Alta-brønnen denne sommeren. Alta/Gohta-funnene ligger i en reservoartype som man ikke har produsert fra før på norsk sokkel, og testen vil dermed gi viktige data som kan endre tallene og prognosene for funnet.
Lundin har ennå ikke gitt noen fast indikasjon på når en utbygging av funnene kan bli aktuelle.

X