Kunne funnet Skrugard

Kunne funnet Skrugard

Skrugard kunnet vært funnet for flere år siden om blokken hadde blitt tildelt allerede i 19. konsesjonsrunde. Men den gangen var det bare ett eneste selskap som så muligheten og søkte.

– Vår strategi er å skape verdier tidlig i letefasen, fremholder Yngve Vassmyr, adm. direktør i Front Exploration.

– Spisskompetansen vår skal være å lete og finne, og hvis vi gjør et funn, er vi åpne for å selge oss ut, helt eller delvis, legger han til.

Roser Statoil

Historien kan ikke skrives om. Det er Statoil som har fått æren for Skrugard-funnet, selv om andre var på sporet før dem, men Yngve Vassmyr er ikke snauere enn at han gir Statoil kreditt for at det i det hele tatt er aktivitet i Barentshavet.

– Statoil har vært en krumtapp. Selskapet har vist stayerevne, så uten Statoil kunne hele Barentshavet vært forlatt.

– Statoil har vært helt avgjørende for denne geologiske provinsen. Derfor var det fortjent at Statoil stakk av med “førsteprisen”, slår geologen og administratoren fast.

Det er bra at statens eget selskap har suksess, mener Yngve Vassmyr. Langsiktighet bør betale seg.

Viktig med funn

Det lille oljeselskapet Front Exploration er basert i Tromsø og har “det høye nord” som sitt nedslagsfelt. Av totalt ti lisenser ligger derfor hele fem i Barentshavet og tre i Norskehavet, hvorav ett operatørskap. Det hersker således ingen tvil om at selskapet hører hjemme og ønsker å fokusere på mulighetene i vår nordligste landsdel. Tre blokker i Nordsjøen, hvor selskapet har definert et svært uvanlig prospekt i Stordbassenget (GEO 03/2011; Storbarden), endrer ikke på dette.

Med NORECO som operatør starter boringen av det lovende prospektet Eik (blokkene 7228/1, og -2, tildelt i 19. runde) på vestflanken av Nordkappbassenget i mars i år. Både olje og gass er påvist i nærliggende brønner. Så her har selskapet et godt håp om å finne hydrokarboner i en godt definert struktur. Operatøren Noreco anslår potensialet til mellom 135 og 319 millioner fat oljeekvivalenter.

Et funn nå betyr mye, for dessverre gikk det ikke så bra på det lovende Heilo-prospektet sent i fjor (7124/4-1S). Strukturen var godt definert, olje var allerede påvist i nabostrukturene Nucula og Bamse/Binne, elektromagnetiske data indikerte at hydrokarboner var til stede, og blokken med prospektet var en av de mest ettertraktede i 20. konsesjonsrunde. Til manges overraskelse var brønnen likevel tørr.

– I ettertid tror vi at kildebergart og migrasjon var problemet, sier Vassmyr.

Dette var den fjerde brønnen for Front Exploration. Og den fjerde som var tørr. Vassmyr presiserer likevel at dette er letevirksomhetens karakter: Det bores flest tørre brønner, og leteselskapene må tenke langsiktig hvor det må bores åtte – ti brønner for å konkludere om det har vært suksess eller ikke.

Men den foreløpige korte historien for det lille selskapet som ble stiftet i 2005 (den gang Discover Petroleum) kunne vært helt annerledes. For i 19. konsesjonsrunde i 2005 ble det levert inn en søknad på blokk 7220/5 som ligger vest for Loppahøyden. Geologene i selskapet hadde sett noe som få andre hadde lagt merke til. Og ingen andre enn Discover hadde vett til å søke på blokken.

Har teft – var på sporet

Senere har vi fått vite at det store olje- og gassfunnet Skrugard (GEO 03/2011) strekker seg inn i denne blokken, og i januar påbegynte Statoil en avgrensningsbrønn etter funnbrønnen i naboblokken 7220/8.

– Så langt vi har erfart var vi det eneste selskapet som søkte, men av ulike årsaker valgte Oljedirektoratet ikke å tildele arealet, forteller Vassmyr.

Blokken var kun nominert av ett selskap i forkant av lisensrunden. Likevel ble den utlyst. Vi må tro at Oljedirektoratet derfor også hadde sett at det her var interessante muligheter. GEO har imidlertid god grunn til å tro at minst ett annet (stort) selskap var interessert i blokken, men av uforklarlige grunner tok det en beslutning om ikke å søke. For Front Exploration var dette skjebnesvangert. Med én annen søker kunne blokken kanskje blitt tildelt, og i så fall kunne Skrugard ha blitt funnet for lenge siden. Og Front Exploration vært blant de “store gutta”.

– Vi baserte søknaden på 2D seismiske data, men klarte likevel å finne en flatflekk som er godt dokumentert i søknaden vår. Vi viste at vi hadde teft og var i front, fremholder Vassmyr.

Han forteller videre at ”hele industrien” så flatflekkene da det senere forelå 3D seismiske data.

– Med 3D-data er denne hydrokarbonindikatoren helt opplagt, mener Vassmyr, og sjansen for å gjøre et funn ble ikke vurdert som mindre da det senere forelå elektromagnetiske data som helt klart indikerte tilstedeværelse av hydrokarboner.

Datamengden i området er nå helt annerledes enn i 2005. Derfor er det mange som har meninger om mulighetene for å gjøre ytterligere funn, og teamet til Vassmyr ser flere “søstre” til Skrugard.

– Om fem år tror jeg det er påvist minst én milliard fat olje vest for Loppahøyden. Det kommer derfor til å bli et skikkelig bikkjeslagsmål om lisenstildelinger fremover, slår han fast. Første mulighet er 22. konsesjonsrunde som blir utlyst tidlig på sommeren.

Venter i spenning

Med fire tørre brønner er Vassmyr selvsagt ikke fornøyd med det Front Exploration har oppnådd så langt. Nå venter han og de 20 andre i selskapet på neste letebrønn i stor spenning, og den starter så snart Statoil er ferdig med sin avgrensningsbrønn på Skrugard (i den blokken Front ikke fikk).

Vassmyr innser at det er viktig med et funn.

– Et funn gir motivasjon og energi, sier han, og kikker inn i kontorlandskapet der det jobbes intenst. Formodentlig med de 181 blokkene i Barentshavet som er nominert til 22. runde.

Så helt uavhengig av resultatet av den neste brønnen, trenger Front nye lisenser. Også her har det vært litt stang ut, mener sjefen.

– Vi har vært tidlige ute med å påpeke muligheter flere ganger. Historien med Skrugard viser det med all tydelighet, men også i de senere rundene har vi vist at vi har evne til å se nye prospektmuligheter. Vi har søkt på blokker som ikke har blitt tildelt.

En faktor i nord

– Vi mener at mangfoldet på norsk sokkel må opprettholdes ved at flere typer selskaper blir med i letingen. Vår rolle er å ta del i verdiskapingen uten nødvendigvis å være med i utbyggingen.

Strategien står derfor bom fast. Front Exploration skal satse i “det høye nord”.

Altså er det nødvendig å vise seg frem i landsdelen. Et nært forhold til universitetet er ett slikt grep. Derfor tilbyr geologene undervisning, og derfor er det to doktorgradsstudenter inne i lokalene som tar oppgaver på Barentshavets geologi.

I tillegg er Front Exploration opptatt av å benytte lokale leverandører. Dem er det noen av, ikke mange, men med det som nå skjer i det kalde havområdet langt nord er det bare et tidsspørsmål før miljøet i landsdelen blir større, og Tromsø vil for mange selskaper være et naturlig sted å slå seg ned.

– På denne måten lager vi innhold i Nordområdemeldingen, påpeker Vassmyr, men – presiserer han – det betinger at vi blir tildelt lisenser. Vi trenger mer areal for å kunne nå et fornuftig nivå med 2-3 brønner per år.

– Nye tildelinger i TFO 2012 og 22. runde er derfor avgjørende, avslutter Yngve Vassmyr.

Yngve Vassmyr og Torgeir Bjelvin viser frem søknaden til 19. konsesjonsrunde som ble levert inn høsten 2005. Blokk 7220/5 var én av blokkene selskapet søkte på, og søknaden levner ingen tvil om at geologene og geofysikerne hadde funnet en flatflekk og tolket dette som kontakten mellom vann og fluider, slik skissen viser. De to medgir gjerne at det er ergerlig at de ikke fikk tildelt blokken den gangen. Historien om Skrugard hadde da vært helt annerledes. Det samme ville vært tilfelle for lille Front Exploration. Foto: Halfdan Carstens

Yngve Vassmyr og Torgeir Bjelvin viser frem søknaden til 19. konsesjonsrunde som ble levert inn høsten 2005. Blokk 7220/5 var én av blokkene selskapet søkte på, og søknaden levner ingen tvil om at geologene og geofysikerne hadde funnet en flatflekk og tolket dette som kontakten mellom vann og fluider, slik skissen viser. De to medgir gjerne at det er ergerlig at de ikke fikk tildelt blokken den gangen. Historien om Skrugard hadde da vært helt annerledes. Det samme ville vært tilfelle for lille Front Exploration. Foto: Halfdan Carstens

Yngve Vassmyr

Adm. direktør Yngve Vassmyr har bred erfaring fra norsk oljevirksomhet. Han er utdannet geolog ved Universitetet i Tromsø og har tilbrakt mer enn 20 år i Statoil i forskjellige posisjoner, herunder diverse lederstillinger, også innen drift. I 2005 gikk han til Discover Petroleum og en ny tilværelse i et lite selskap under oppbygging.

Newer Post
Older Post
X