Lavere kostnader på sokkelenGrethe Moen er adm. dir. i Petoro. Hun forteller at kostnadene på sokkelen nå går ned, men fremholder at det fortsatt er nødvendig med effektivisering som vil bidra til økt inntjening og samtidig øke lønnsomheten i fremtidige prosjekter.

Lavere kostnader på sokkelen

Men til tross for kostnadsreduksjoner har ikke oljeselskapene lansert flere prosjekter.

Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier i forbindelse med fremleggelsen av selskapets halvårsrapport at kostnadsreduksjonene så langt er oppnådd gjennom forenkling, redusert aktivitet og lavere priser på tjenester.

Å kutte i aktiviteter er imidlertid et tveegget sverd.
«Å kutte aktiviteter øker kontantstrømmen, men vi må unngå at aktiviteter som er nødvendig for fremtidig inntjening stoppe,» sier Moen i en pressemelding.
I sine kommentarer til selskapets halvårsresultat fremholder Moen at feltkostnader i Petoros portefølje er redusert med 13 prosent fra samme periode i fjor.
Også innen boring er det for enkelte installasjoner oppnådd betydelig reduserte brønnkostnader.
Petoro har lenge påpekt at det er nødvendig med effektivisering for å oppnå et betydelig lavere kostnadsnivå. «Leverandørenes priser vil bli utfordret som del av det å redusere kostnadsnivået, men økt effektivitet oppnås oftest ved å endre måten å arbeide på og ikke bare ved ensidig å presse marginer. For å få til slike endringer er det helt avgjørende at oljeselskapene jobber åpent og tillitsfullt sammen med sine leverandører», sier Moen.
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første halvår 55 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 14 prosent fra samme periode i 2014, men høy produksjon motvirket effekten av lavere priser.

Older Post
X