Leter etter gass i perm sandsteiner

I år er det 50 år siden Groningen ble funnet. Nå borer ConocoPhillips en letebrønn i Det norsk-danske basseng med den samme letemodellen. Målet er å gjøre et stort gassfunn i perm sandsteiner.

ConocoPhillips vil snart starte boringen av brønn 8/10-3 i Det norsk-danske basseng på oppsiden av Sentralgrabenen. Operatøren har gitt prospektet navnet Megalodon, oppkalt etter en utdødd rovhai fra neogen som var betydelig større enn dagens haier. På den måten forteller selskapet indirekte at de er på sporet av noe stort.

Letemodellen omfatter karbon kildebergart (kull og skifer), nedre perm reservoarbergart (sandstein) og øver perm takbergart (salt). Alle feltene i norsk sektor av Nordsjøen (med ett unntak) er i mesozoiske og cenozoiske lag.

For å kunne definere en paleozoisk letemodell gjorde ConocoPhillips derfor et omfattende regionalt geologisk studium. Et stort område ble tolket helt på nytt ved hjelp av ny seismikk, herunder lange regionale linjer samlet inn til åtte sekunder, samt gravimetriske og magnetiske data. På den måten fikk selskapet en helt ny forståelse av den geologiske utviklingen gjennom karbon og perm, noe som igjen leder til en bedre prospektforståelse. Dette studiet ble presentert både på Norsk Geologisk Forenings vintermøte i januar i år og på NPFs petroleumskonferanse i mars.

Det store spørsmålet er om det er en god kildebergart under saltet. For å fylle strukturen er det nødvendig at karbonlagene er utviklet som sort organisk rik skifer og kull, og i hht. ConocoPhillips gir geokjemiske analyser av bergartsprøver grunn til å tro at både gass og olje kan ha blitt dannet. Reservoarbergart, eoliske sandsteiner avsatt i tidlig perm, er påvist i tre nærliggende brønner og viser god porøsitet. Saltet burde utgjøre en utmerket takbergart

Prospektet er en forkastningsblokk definert av store forkastninger på Top Rotliegende nivå og ligger på nesten 5500 m. Før borekronen når så langt må det imidlertid først bores gjennom 2000 m med salt.

Det er i år 50 år siden det gigantiske gassfeltet Groningen ble funnet på land i Nederland, og letemodellen for dette feltet er presis den samme som den modellen ConocoPhillips nå tester på norsk sokkel. Reservoaret i Groningen er sandsteiner avsatt i et ørkenmiljø, og gassen kommer fra karbon kull. Det mektige saltlaget fra øvre perm, som finnes over det meste av den sørlige delen av Nordsjøen, er takbergart.

Du kan lese om Groningen i GEO ExPro No 4/2009 som kommer i september.

Nye, moderne data har vært viktig for å forstå geologien i Det norsk-danske basseng. Denne linjen (NSR; North Sea Rennaissance, TGS) er skutt med 8 km lang kabel og gir ny informasjon om de paleozoiske lagene. Linjen går far sørvest mot nordvest, fra Megalodon (t.v.), gjennom Egersundbassenget og opp til Kogge-prospektet hvor ExxonMobil boret tørt for et par år siden. Illustrasjon: TGS

Nye, moderne data har vært viktig for å forstå geologien i Det norsk-danske basseng. Denne linjen (NSR; North Sea Rennaissance, TGS) er skutt med 8 km lang kabel og gir ny informasjon om de paleozoiske lagene. Linjen går far sørvest mot nordvest, fra Megalodon (t.v.), gjennom Egersundbassenget og opp til Kogge-prospektet hvor ExxonMobil boret tørt for et par år siden.
Illustrasjon: TGS

Skrevet av Bransjenyheter

X