Likevel ikke tørr  brønn Aker BP hadde store forhåpninger til Rumpetroll, men har kun påvist små mengder gass. Illustrasjon: Aker BP

Likevel ikke tørr brønn

Aker BP har påvist opp mot 11 millioner fat oljeekvivalenter med gass i prospektet Rumpetroll.

Rumpetroll ligger om lag seks kilometer sørvest for Bøyla-feltet og gassfunnet er i eocene sandinjektitter, ifølge Oljedirektoratet.

Gass i Hordalandsgruppen

Brønn 24/9-13 påtraff en om lag tre meter gasskolonne i Hordalandgruppen, hvorav tilsammen to meter sandstein med hovedsaklig god reservoarkvalitet.

Avgrensningsbrønn 24/9-13 A påtraff en gasskolonne på omlag 40 meter i injektittsoner, hvorav til sammen sju meter sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Sandsteinene er tolket som injiserte sander i Hordalandgruppen, som i brønn 24/9-13.

Spor av petroleum i Balderformasjonen

I tillegg ble det påtruffet flere sandsteinslag med hovedsaklig god reservoarkvalitet, på til sammen 17 meter i Balderformasjonen. Disse viste spor av petroleum.

Begge sandsteinsreservoarene er tolket til å være remobilisert sand (injektitter) fra Heimdal- og Hermodformasjonen og injisert inn i overliggende stratigrafi i Rogaland- og Hordalandgruppen.

Lite gassfunn

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er ifølge Oljedirektoratet mellom 3,8 og 10,6 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). I forkant hadde BP håp om å påvise opp mot 150 millioner fat o.e.

 

 

 

X