Lite å rope hurra forEt av de største funnene i 2017 (målt i oljekvivalenter) stod Statoil for. Korpfjell kan romme opp mot 75 millioner fat o.e. med gass i jura sandsteiner, men Oljedirektoratet gjør det klart at funnet ikke er lønnsomt å bygge ut per i dag. Illustrasjon: Kufpec

Lite å rope hurra for

Året 2017 blir historie uten at det er gjort et eneste skikkelig funn på norsk sokkel. Skuffelsene har stått i kø.

Heller ikke 2017 ble et jubelår for leting etter nye ressurser på norsk sokkel. Riktig nok har det blitt gjort 10 funn, 5 i frontierområder og 5 i nærfeltområder, men de totale volumene utgjør ikke mer enn maksimalt i overkant av 400 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.).
Dertil må det tas hensyn til at ikke alle disse funnene vil bli bygget ut med dagens teknologi og råstoffpriser. Det gjelder spesielt Korpfjell som er et av de største funnene i år. Dette forklares med gass på grunne nivåer og lang avstand til markedet.

Oljedirektoratets tall viser at det i 2017 har blitt funnet minimum 168 millioner fat o.e. og maksium 442 millioner fat o.e.
Til sammenligning forbruker Norge knapt 90 millioner fat olje gjennom et helt år.
De 5 funnene i jomfruelige områder (Filicudi, Blåmann, Kayak, Gemini Nord og Korpfjell) inneholder mellom 113 og 252 millioner fat o.e., mens nærfeltfunnene utgjør totalt mellom 55 og 190 millioner fat 0.e.
Norges produksjon (olje og gass) utgjør i dag ca. 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter gjennom et helt år. I år som i fjor, og som mange tidigere år før det, produserer vi altså mer enn vi finner. Unntaket var i 2010 og 2011 med funnene av Johan Sverdrup-feltet.

Den 23.-24. mai blir står funn på norsk sokkel i fokus. Konferansen NCS Exploration – Recent Advances – vil blant annet oppsummere 2017 og presentere flere nye funn.
X