Liten interesse for Barentshavet Vår Energi vil fortsette å lete rundt Goliat-feltet for å påvise tilleggsressurser. I fjor leverte Vår en PUD for Goliat West.

Liten interesse for Barentshavet

Bare tre lisenser ble tildelt i Barentshavet i TFO 2020.

Bare tre lisenser ble tildelt i Barentshavet i TFO 2020.

Tildelingen av nye lisenser i TFO 2020 viser med all tydelighet at interessen for å lete i Barentshavet er sterkt redusert.

Dette til tross for at Oljedirektoratet mener at det meste av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i dette havområdet (geo365.no: «Gjemt, men ikke glemt«, «Barentshavet – en gåte«).

«Det er synd å si at utforskningen i Barentshavet har vært en suksess. Oljedirektoratet trekker spesielt fram at letemodellene med jura og trias reservoarbergarter har vært skuffende. Likevel antar OD at det er i dette havområdet det meste av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel finnes [6,9 milliarder fat], mye fordi flere områder i Barentshavet har vært lite utforsket.» (geo365.no)

Bare tre lisenser ble tildelt i Barentshavet i TFO 2020: to øst og sørøst for Goliat-feltet i det modne Hammerfestbassenget, og én der Tromsøbassenget, Senjaryggen, Veslemøyhøyden og Sørvestnagetbassenget møtes.

Nærfelt leting

Mens de to lisensene i Hammerfestbassenget klassifiserer som feltnær leting, er lisensen i Barentshavet Vest typisk frontier leting.

I sin presentasjon av Sokkelåret 2020 i forrige uke fremhevet oljedirektør Ingrid Sølvberg utbyggingsplanene for Goliat West som et eksempel på at innfasing av eksisterende infrastruktur også har nådd Barentshavet.

Equinor er ikke med på noen av lisensene.

Vår energi har fått tildelt nytt areal i Barentshavet Vest. Wintershall DEA er partner.

X