Lovende gullfunn i Etiopia Det er norske Arctic Drilling som utfører boringene for Abyssinia Resources Development. Foto: Morten Often

Lovende gullfunn i Etiopia

Norske aksjonærer eier det meste av det svenske selskapet Akobo Minerals som har gjort et svært rikt gullfunn i Etiopia.

Akobo Minerals har gjort et interessant gullfunn i Etiopia. Så langt er det boret tre hull, og flere kommer. Totalt er planen å bore 3-5000 meter.

– Dette var ingen overraskelse, men funnet er rikere enn det vi forventet. Utstrekningen er imidlertid usikker, så vi må bore mer for å finne ut hvor stort dette er, kommenterer Hans Olav Torsen, aksjonær, styremedlem og talsmann for det norske selskapet Abyssinia Resources Development som er hovedeier i Akobo Minerals.

Akobos leteakvivitet skjer gjennom det 100 prosent eide datterselskapet Etno Mining plc. Selskapet drives av erfarne, etiopiske gruvefolk og blir assistert av folk med erfaring fra den norske oljeindustrien.

Gullvasking har foregått i dette området i 10-15 år, og så langt har 10 000-25 000 gullgravere tatt ut gull fra dype sjakter for bortimot en milliard kroner (!) på det norske selskapet sin konsesjon.

Svenske Akobo Minerals (med 10 prosent svenske aksjonærer, og 90 prosent norske), med hovedkontor i Gøtebork, har nå planer om en emisjon. Akobo skriver dette i en pressemelding datert 14. februar.

«Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one week, the share issue will now close on Friday 21st February 2020. The reason for the extension is the spectacular gold intersections from the ongoing drill program at the Segele gold deposit in Ethiopia.»

Videre skriver selskapet dette:

Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är de spektakulära resultaten från de pågående borrningarna på bolagets guldfyndighet Segele i Etiopien. Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.

I borrhål nummer tre har bolagets geologer identifierat ytterligare en mycket rikt mineraliserad zon cirka 20 meter längre ner i borrhålet.

Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är glädjande att vi påträffar guld så tidigt i borrprogrammet i Segele. Tyvärr är det omöjligt att förutsäga halterna utifrån förekomsten av synligt guld, det är till och med så att grovkornigt (synligt) guld är svårt att analysera på ett systematiskt sätt, men vanligen så är de analyserade guldhalterna höga när det finns synligt guld.

 

Boringen i Etiopia har påtruffet synlig, grovkornet gull, og tar dette til inntekt for høye gehalter.

«The Akobo project is situated in a budding gold district in Southwestern Ethiopia, where alluvial mining with hand methods is widespread. Our area is a part of the lowland of the Akobo Basin, an area dominated by flat to hilly grass-covered savannah terrain. Our subsidiary Etno Mining Plc holds an exploration license over key targets in the area. To date placer production and exploration have outlined alluvial gold resources, and our team of geologists have worked extensively over the last 8 years to identify several potential primary gold targets.»

Kilde: https://akobominerals.com/#

 

Newer Post
X