Lundin fant olje på Filicudi?Avgrensningbrønnen 7219/12-1 A Filicudi Kartografi: NPD

Lundin fant olje på Filicudi?

Lundin har muligens funnet olje i prospektet Filicudi, for i helgen ble avgrensningsbrønnen 7219/12-1A spuddet.

Det kan se ut som om Lundins brønn på Filicudi har påvist hydrokarboner, men det opprinnelige ressursestimatet er redusert fra 258 MMboe til 91 MMboe.
Avgrensningsbrønnen ble spuddet 22. januar.
Formålet med avgrensningbrønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i primærmålet av jura/trias alder, samt å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i sekundærmålet av trias alder. Boretillatelsen har en opsjon for et sidesteg.
Ressursene i prospektet er estimert til 91 millioner fat oljeekvivalenter. Lundin anslår sjansen for suksess til omtrent 25 prosent.

PL 533
Lundin Norway AS (operatør): 35%
Aker BP (35%)
DEA Norge (30%)

 

X