Lurer ungdommenInstituttleder Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, håper på en økning i søkertallene til petroleumsfag i år. Foto: Ronny Setså

Lurer ungdommen

Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU leder i verste fall ungdom inn på et studium som gir svært få jobber.

I et innlegg på nettet (norskoljeoggass.no; 10.04.18) oppfordrer Tjåland nye studenter til å søke opptak på petroleumslinjer. Det kan  bety alrbeidsløshet etter fem år.
For selv om det er riktig at oljeindustrien går i sykler, og vi fullt ut deler hans oppfatning om at verden vil trenge (norsk) olje og gass i mange tiår framover, er det annerledes denne gangen.
På verdensbasis er petroleumsindustrien under hardt press som følge av det grønne skiftet, og her hjemme ser vi at antall selskaper blir dramatisk færre samtidig som de som er igjen har effektivitet høyt på agendaen. Riktig nok dukker det stadig opp flere selskaper, men svært få – om noen – vil ha behov for et stort antall geovitere.
De ungdommene som nå i flere år har vært arbeidsløse – direkte fra studier – vil ikke kjenne seg igjen i Tjålands beskrivelse. Det vil heller ikke arbeidsledige som har passert 50 eller 60.
Tjåland synser.
Han har ingen tall å vise til. Han er kun interessant å lytte til hvis han kan presentere statistikk over utviklingen i antall sysselsatte geovitere og antall arbeidsledige geovitere gjennom de siste ti årene. Som geofysiker burde Tjåland være mer interessert i tallmateriale.

X