Lurer ungdommenInstituttleder Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, håper på en økning i søkertallene til petroleumsfag i år. Foto: Ronny Setså

Lurer ungdommen

Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU leder i verste fall ungdom inn på et studium som gir svært få jobber.

I et innlegg på nettet (norskoljeoggass.no; 10.04.18) oppfordrer Tjåland nye studenter til å søke opptak på petroleumslinjer. Det kan  bety alrbeidsløshet etter fem år.
For selv om det er riktig at oljeindustrien går i sykler, og vi fullt ut deler hans oppfatning om at verden vil trenge (norsk) olje og gass i mange tiår framover, er det annerledes denne gangen.
På verdensbasis er petroleumsindustrien under hardt press som følge av det grønne skiftet, og her hjemme ser vi at antall selskaper blir dramatisk færre samtidig som de som er igjen har effektivitet høyt på agendaen. Riktig nok dukker det stadig opp flere selskaper, men svært få – om noen – vil ha behov for et stort antall geovitere.
De ungdommene som nå i flere år har vært arbeidsløse – direkte fra studier – vil ikke kjenne seg igjen i Tjålands beskrivelse. Det vil heller ikke arbeidsledige som har passert 50 eller 60.
Tjåland synser.
Han har ingen tall å vise til. Han er kun interessant å lytte til hvis han kan presentere statistikk over utviklingen i antall sysselsatte geovitere og antall arbeidsledige geovitere gjennom de siste ti årene. Som geofysiker burde Tjåland være mer interessert i tallmateriale.

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Jon Kleppe 3 år ago

  Halfdan Carstens,
  Norsk olje og gass anslår at det trengs 22000 nye oljejobber frem til 2020, basert på en undersøkelse gjort av IRIS, se https://norog.no/om-oss/nyheter/2018/04/sokertall/.
  Betyr ditt innlegg at du ikke tror på denne undersøkelsen?
  Mvh Jon Kleppe

 • comment-avatar

  Jeg har ingen grunn til å ikke tro på den undesøkelsen. Mtt poeng er at Tjåland ikke har belegg for å si at det i framtiden vil være et stort behov for studenter som kommer fra geofag og petroleum ved de norske universitetene. Kansje det vil vise seg at han har rett, men før han oppmuntrer unge mennesker som skal velge en karriereveg må han belegge sitt syn med statistikk. Hvor mange er det som jobber innen geofag i norsk petroelumsindustri? Hvor mange har mistet jobben etter 2014? Hvor mange av de nyutdannete har fått relevante jobber? Hva er aldersfordelingen blant de som fortsatt er i jobb? Hvor mange er det som pensjonrer seg de neste fem årene? For å få en opplyst diskusjon, for det antar jeg at både du og han vil, må vi ikke drive med synsing, men operere med statistikk. Jeg kjenner ingen som har slik statisikk. Men jeg kjenner erfarne geologer som er arbeidsløse.
  I all vennskapelighet
  Halfdan Carstens
  PS Tjålands tidligere uttalelse om at han garanterer (!) nyutdannete jobb (fra et gitt årskull) når de er ferdige, er selvsagt ikke vært en sur sild. Hvis de ikke får ny jobb, vil ikke han kunne ansette dem alle på instituttet han leder. Slike uttalelser er flåsete og hører ikke hjemme i en diskusjon om det framtidige behovet for geovitere.

 • X