Lyser ut 102 blokkerMer enn halvparten av Norges oljeressurser ligger antakelig i Barentshavet. Derfor er det viktig å utlyse nytt areal hvor nye brønner kan bekrefte eller avkrefte denne antekelsen. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Lyser ut 102 blokker

Olje- og energidepartementet har lyst ut 102 blokker på norsk sokkel i forbindelse med 24. konsesjonsrunde. 93 ligger i Barentshavet.

– Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet, sier Sissel Eriksen, direktør for leting.
– Interessen der er stor, noe som gjenspeiles i at 2017 blir et rekordår med tanke på letebrønner boret i Barentshavet. Flere av disse vil også ha betydning for blokkene som nå lyses ut i 24 runde, kommenterer Eriksen.

I tillegg til de mange spennende områdene i Barentshavet er det også flere attraktive områder i Norskehavet som lyses ut denne gangen.
– Denne konsesjonsrunden bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og vi ser fram til resultatene i årene som kommer.
Søknadsfrist er satt til 30. november 2017 kl. 12:00.
Fram mot søknadsfristen kommer OD til å kartlegge de utlyste blokkene i detalj for å få et bedre bilde av geologien.
Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvdel av 2018.
Se pressemelding fra Oljedirektoratet

X