Et optimistisk framtidsbildeIngrid Sølvberg er i dag direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet. Nå blir hun den nye oljedirektøren. Foto: Oljedirektoratet

Et optimistisk framtidsbilde

Den oppdaterte ressursrapporten fra Oljedirektoratet viser at det er god bruk for for godt kvalifiserte fagfolk på norsk sokkel i mange tiår framover.

Først og fremst slår Oljediretktoratet fast at mer enn halvparten av de utvinnbaare mengdene med olje og gass fortsatt ligger i bakken. Presis 50 år etter at Balder-feltet ble funnet i 1967 (GEO 04/2017: «Den første oljen«) har kun 48 prosent av ressursene – eller omtrent 43 milliarder fat o.e. – blitt produsert.
Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 forteller altså at de totale ressursene på norsk sokkel i dag utgjør 90 milliarder fat oljeekvivalenter.
Men – som Ingrid Sølvberg, direktør i Oljedirektoratet, påpekte under torsdagenes pressekonferanse – da er ikke de uppdagede ressursene i Barentshavet nordøst («Ny, lovende oljeprovins«) regnet med. Totalt er det derfor realistisk å regne med at det fortsatt gjenstår å produsere minst 55 milliarder fat o.e. fra norsk sokkel. Kanskje (mye) mer. Det siste henger blant annet på implementering av ny teknologi, og Sølvberg presiserte at det ligger en stor oppside hvis oljeselskapene tar i bruk avanserte metoder for økt utvinning (EOR) og ny teknologi.
Med dagens produksjonsvolumer (ca. fire millioner fat o.e. per dag) tilsvarer ressursanslaget minst 35 år med høy aktivitet. 
Men fordi vi må forvente en jevnt lavere produksjonsrate ettersom tiden går, vil olje- og gassalderen kunne vare mye lenger. Og framtiden vil bestå i mange mindre og kompliserte felt. Derfor vil det bli et stort behov for kompetente fagfolk.
Det er derfor ikke ressursene det står på når det gjelder framtiden for norsk sokkel. Framtiden bestemmes av behovet for ny olje i en verden hvor produklsjonen av fornybar energi øker kraftig. Den problemstillingen berørte ikke Ingrid Sølvberg under framleggelsen av rapporten.

Older Post
X