Magert leteår – økte reserver IOR-prosjektet på Snorre-feltet er et av de største prosjektene for økt utvinning på norsk sokkel. Reservetilveksten er 500 millioner fat olje.

Magert leteår – økte reserver

Selv om det kun ble gjort små og få funn i fjor, var reservetilveksten god. IOR-planer på Snorre-feltet er en viktig årsak.

Det ble kun gjort «få og små funn» i fjor, men reservetilveksten var god, presiserte Bente Nyland i sin presentasjon av sokkelåret 2017 den 11. januar.
Status var 11 funn (36 letebrønner, herav 23 «wildcats»), de fleste (6) i Barentshavet, men ressurstilveksten var med 157-377 millioner fat o.e. liten. For 7. år på rad var tilveksten betydelig lavere enn produksjonsvolumet, og ser vi bort fra funnene av Johan Sverdrup (2010) og Ormen Lange (1997), har ressurstilveksten vært lavere enn produksjonen helt siden 1994.
Den norske olje- og gassproduksjonen er i dag ca. 1,5 milliarder fat o.e. per år. Sagt på en annen måte, det høye anslaget fra fjorårets funn holder ikke lenger enn til 90-100 dagers produksjon på dagens nivå. Da er vi ikke kommet lenger enn til påske.
– Ingen av funnene gir grunnlag for selvstendige feltutbygginger, men selv om de er små, kan flere bygges ut med eksisterende infrastruktur, påpekte Nyland.

«Jeg er selvfølgelig litt skuffet, spesielt i Barentshavet, over at fjorårets borekampanje ga et magert resultat»
Bente Nyland, Oljedirektoratet

Den grunnleggende årsaken til skuffelsen er at norsk sokkel blir stadig mer moden, og at gigantfunn (mer enn 500 millioner fat o.e.) derfor hører med til sjeldenhetene. Dernest gjøres det også færre store funn enn tidligere (100-500 millioner fat o.e.).
De godt nyhetene er at reservetilveksten i fjor var god. Det skyldes 2 forhold, det ene er innlevering av 10 nye Planer for Utvikling og Drift (PUD).  Johan Castberg-feltet med 450-650 millioner fat o.e. var den største bidragsyteren. Den andre grunnen er en økning av reservene i Snorre-feltet med opp mot 200 millioner fat olje som resultat at nye planer for IOR. Feltet kan dermed være i produksjon fram til 2040, og kanskje enda lenger. Snorre ble funnet i 1979 og satt i produksjon i 1992.

X