Med friske øyne

Med friske øyne

Etter 35 år er det bare to funn som har blitt kommersielle. Det er på tide å se på Hammerfestbassenget med friske øyne og ny forståelse.

Hammerfestbassenget har både gassfeltet Snøhvit og oljefeltet Goliat. Foruten flere mindre, tekniske funn. Ekspertene mener det fortsatt er et potensial for positive overraskelser.
Utforskningen av olje- og gasspotensialet i Barentshavet startet i Hammerfestbassenget (GEO 02/2012; «Lang vei frem»). Den 1. juni 1980 begynte Norsk Hydro å bore den aller første letebrønnen i dette enorme havområdet. Brønn 7120/12-1 Alke ble av Oljedirektoratet klassifisert som tørr med spor av olje.
Brønnen boret gjennom jura skifre og sandsteiner og ned i Kobbeformasjonen av trias alder, og den demonstrerte til fulle at olje og gass hadde blitt dannet i dette bassenget.
Det var de juraiske sandsteinene tilhørende Støformasjonen (Realgrunngruppen) som fikk det meste av geologenes oppmerksomhet i den tidlige utforskningen av Hammerfestbassenget. Grunnen var selvsagt en mengde funn og felt i midtjura sandsteiner både i Nordsjøen og Norskehavet.
Allerede året etter, i 1981, fant Statoil betydelige mengder med gass i brønn 7120/8-1 Askeladden, og tre år senere ble det gigantiske Snøhvit-feltet påvist med 7121/4-1 midt i Hammerfestbassenget, med gass, kondensat og olje i både Stø- og Nordmelaformasjonen.
Snøhvit Unit (i produksjon fra 2007) omfatter strukturene Snøhvit, Albatross og Askeladd, og de opprinnelige utvinnbare reservene er betydelige. I følge norske myndigheter er de anslått til 219 milliarder m3 gass og 26 millioner m3 kondensat (totalt 1,5 milliarder fat o.e., ref. norskpetroleum.no).
Etter Snøhvit-funnet skulle det gå mer enn 15 vanskelige år med mange skuffelser og mye frustrasjon før Norsk Agip (senere Eni) i 2000 fant Goliat-feltet med 7122/7-1. Reservene i Goliat er anslått til 180 millioner fat olje (norskpetroleum.no). Det meste av oljen ligger i trias og jura sandsteiner (Kobbeformasjonen og Realgrunngruppen), men olje ble også funnet i Snadd- og Klappmysformasjonen av trias alder. Trias ble med ett «hot», og Barentshavet ble ikke lenger sett på som en ren gassprovins.
Nå har det gått nye 15 år uten at det har blitt gjort et skikkelig funn i Hammerfestbassenget. Likefullt er det mange som ikke har avskrevet dette området, og det er igjen aktuelt, denne gang i forbindelse med TFO 2016.
Hammerfestbassenget er derfor tema for de to Hydrocarbon Habitats-seminarene i Oslo 5. april og Stavanger 7. april.
Se programmet her.
Registrering.

X