Menneske og maskinFoto: Terje Solbakk

Menneske og maskin

– Utviklingen av letegeologer har utviklet seg trinnvis; den analoge geologen på 1960-1980-tallet, til den digitale geologen på 1990-2010-tallet, og nå, på 2020-tallet, vil vi se den forbedrede geologen (augmented geoscientist).

Kine Johanne Årdal, Digitalization Manager i Pandion Energy, holdt foredrag under konferansen DigEx 2020 i Oslo 28. januar.

Årdal og hennes kolleger, 15 totalt, startet sin ferd mot digitalisering for om lag ett år siden.

Gjennom sin nye KAI (Kerogen Artificial Intelligence) subsurface-plattform, ønsker Pandion å transformere måten letegeologene jobber på ved å utvikle nye digitale og AI-løsninger.

Et sentralt spørsmål er å forstå svakhetene og styrkene til maskinene, så vel som menneskene.

– Vi vet at maskiner er gode på å motta instruksjoner, håndtere store datamengder og å være objektive. Mennesker utmerker seg på sin side når det kommer til kreativitet, lidenskap, stille spørsmål og ha intuisjon, sa Årdal.

Når vi designer algoritmer, må vi ta hensyn til mennesket i alle ledd, samtidig som vi innser våre egne svakheter.

– Maskiner skal hjelpe oss å unngå at vi overser detaljer i dataene våre, og hjelpe oss med å være objektive og ikke ta beslutninger basert på tidligere erfaringer, dårlige eller gode.

Les mer på expronews.com (engelsk)

X