Mennesker – eller maskiner?DigEx-konferansen er en "first ever"" for letemiljøet på norsk sokkel. Foto: Halfdan Carstens

Mennesker – eller maskiner?

DigEx-konferansen handler om hvordan framtiden vil se ut for alle som jobber med leting på norsk sokkel.

– Oppgaven vår er å finne olje. Spørsmålet er hvordan maskinene kan  hjelpe oss med dette, sa Kine Johanne Årdal i sitt foredrag på DigEx-konferansen som avholdes på Gardermoen den 30. og 31. januar.

Svaret er langt fra gitt, og nettopp det er bakgrunnen for denne konferansen, men Årdal har klare tanker om framtidens digitale hverdag.

– Vi må finne en god måte å jobbe menneske-maskin, så det er ikke bare et spørsmål om å hente inn og ta i bruk ny teknologi.

– Det er også viktig å vite hva vi trenger hjelp til, samt sikre god kvalitet på dataene vi benytter.

Årdal slår samtidig kategorisk fast at maskinene ikke vil være kreative. I stedet skal de hjelpe til med å sortere ut store mengder data og lage kombinasjoner som den menneskelige hjernen ikke er i stand til.

– Med input fra mennesker skal maskinene skal i stedet bidra til at vi for eksempel finner en mengde analoger som geologene så kan kvalitetssikre. På den måten vil vi kunne finne enda flere prospekter og finne mer olje og gass.

Konferansen samler mer enn 170 eksperter innen leting og digitalisering.

X