Mer kunnskap om britisk sokkelIllustrasjon: 21CXRM Palaeozoic Project

Mer kunnskap om britisk sokkel

Britiske myndigheter og 49 oljeselskaper har samarbeidet om nye tolkninger av tilgjengelige data fra britisk sokkel. Målet har vært økt kunnskap rundt lite undersøkte petroleumsystemer.

The Oil and Gas Authority (OGA) og The British Geological Survey (BGS) slapp nylig resultatene fra et omfattende prosjekt der også 49 oljeselskaper deltok.
Prosjektet heter the 21st Century Exploration Roadmap (21CXRM) Palaeozoic Project, og har hatt som mål å forbedre den regionale kunnskapen og samle digitale data fra lite undersøkte paleozoiske petroleumsystemer i Nordsjøen og i Irskesjøen.
Samarbeidet har blant annet resultert i bedre forståelse av petroleumsystemene av karbon og devon alder.
Prosjektet, som har produsert 25 rapporter på prospektive petroleumsystemer, har vært basert på ny tolkning av brønndata, 125 000 kilometer seismiske profiler, samt datasett på tyngde, magnetisme og kildebergarter.
Jo Bagguley, Principal Regional Geologist at the OGA said: “The 21CXRM initiative is a pivotal part of the OGA’s role in promoting regional exploration opportunities on the UKCS. The outputs of this particular project complement the data acquired from the UK Government seismic acquisition programme and this wouldn’t have been possible without the collaborative approach taken by operators, Oil & Gas UK, the OGA and the BGS working together to improve our collective understanding of the UKCS’ Palaeozoic petroleum systems.”
David Schofield, BGS Science Director for Energy Systems and Basin Analysis, said: “BGS is pleased to make publically available a large set of regional digital data and reports to underpin geological knowledge, as recommended in The Wood Review.”
Les hele pressemeldingen her

X