Mer olje i Ivar Aasen

Mer olje i Ivar Aasen

Tre avgrensningsbrønner på Ivar Aasen-feltet har påvist olje i Skagerrakfm., og reservene øker.

De tre brønnene (en skråbrønn og to sidesteg) påviste ekstra oljemengder i Skagerrakformasjonen av sen trias alder. Oljen ligger i til dels meget god sand.
Ivar Aasen-feltet ligger rett nord for Edvard Grieg-feltet som Lundin opererer.
Størrelsen på feltet før boring av avgrensningsbrønnene var rundt 185 millioner fat oljeekvivalenterpå (24 millioner kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, 1 million Sm3 utvinnbar kondensat og 4,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass).
Oljedirektoratet sier ingenting om hvor mye ekstra olje som har blitt påvist.
Les hele pressemeldingen fra Oljedirektoratet.
Ivar Aasen-feltet.

X