Mer olje ved Finnmarkskysten Fysikerne Svein Ellingsrud og Terje Eidesmo fant opp metoden som de første kalte havbunnslogging (“Sea Bed Logging”), men som senere har blitt omdøpt til det mye kjedeligere navnet CSEM. De jobbet da i Statoil, og noe senere ble teknologien kommersialisert gjennom selskapet EMGS. Svein Ellingsrud (t.v.) snakker i dette intervjuet om utviklingen gjennom de første ti årene og hans visjoner for de neste ti årene. Foto: Halfdan Carstens

Mer olje ved Finnmarkskysten

Svein Ellingsrud i EMGS har tro på mer olje i Barentshavet. Spesielt tro har han på Hammerfestbassenget og området nærmere Finnmarkskysten.

Til tu.no sier Ellingsrud at selskapet ser spennende ting som ligger utenfor de funnene og prospektene som hittil er evaluert.
Siden 2008 har selskapet samlet inn over 55,000 kvadratkilometer med data i Barentshavet.
Les hele saken på tu.no

X