Milliardverdier på havbunnen

Milliardverdier på havbunnen

En ny bok om mineraler i dyphavet antyder store verdier til fellesskapet.

« … boiling seawater extracts minerals and metals from the oceanic crust. When this comes into contact with cold water, gold, silver, copper and zinc are precipitated to a varying degree.”

Steinar Ellefmo og Fredrik Søreide, begge NTNU, har lenge interessert seg for mineralressursene i dyphavet. Spesielt har de vært interessert i hvilke verdier de kan representere. Nå har de sammen utgitt en bok som sammenfatter dagens kunnskap og gjør grove anslag om hva vi kan forvente av både mineraler og verdier.

Vedrørende det siste snakker de om mer enn 600 milliarder kroner, og kanskje mye mer, for her har de gitt seg inn på å kvantifisere noe som forskerne foreløpig har svært liten kunnskap om.

“The total of inferred and postulated undiscovered metal (hypothetical resource) amounts to an expected endowment of 6.9 million metric tons of copper metal, in addition to zinc (7.1 million metric tons), gold (175 metric tons), and silver (10524 metric tons). Due to the lack of detailed data along this frontier exploration area, a great uncertainty is attached to these results with a huge upside potential. There is accordingly a 5% probability of having metal resources of more than or equal to 21 million metric tons of copper metal, 22 million metric tons of zinc, 597 metric tons of gold, and 34000 metric tons of silver. This corresponds to a gross rock value for the seabed minerals within Norwegian jurisdiction of NOK 600 billion.”

X