Mindre CO2-avtrykk er en del av framtiden Tore Løseth er konserndirektør for leting i Equinor. Foto: Halfdan Carstens

Mindre CO2-avtrykk er en del av framtiden

Equinors strategi for å påvise nye ressurser bærer sterkt preg av at omverdenen krever at oljeselskapene bidrar til et lavere karbonavtrykk.

– Leting var tidligere selskapenes vekstmuskel, og alle de store gikk ut på dypt vann og inn i områder med «harsh environment». Det var selvsagt i håp om å gjøre gigantfunn, og som helhet har industrien lyktes. Men denne måten å tenke på har endret seg. I Equinor ser vi nå i stedet etter høy verdi og lavt karbonavtrykk, og det har som konsekvens at leting fortsatt har en svært viktig rolle å spille for selskapet.

Det sier Tore Løseth, Executive Vice President, Exploration, i Equinor i et intervju med GEO (GEO 07, utgivelse 6. november).

Her trengs litt utdypning, og Løseth trekker fram to poenger, det ene er at verden trenger – og i framtiden vil trenge – mye energi, det andre er at oljeselskapene må bidra til å redusere det totale karbonavtrykket.

– Det betyr for det første at oljeselskapene må diversifisere virksomheten. Vi må satse på fornybar energi i tillegg til olje og gass.

– Så vet vi at hydrokarbonmolekylet er ekstremt effektivt. For det andre må vi derfor fortsatt lete etter olje og gass der karbonintensiteten er lav, vel vitende om at verden også i fremtiden vil trenge olje og gass for å dekke det økende energibehovet.

Løseth vil utdype disse tankene på konferansen NCS Exploration Strategy, 18.-19. november.

De fleste nøkkelaktørene på norsk sokkel vil på denne konferansen fortelle om virksomhet, planer og strategi: Wintershall Dea, Horitson Energi, Lime Petroleum, OMV, Lundin Energy Norway, Vår Energi, Equinor, Aker BP, …, for full liste, se programmet.

X