Mot 70 dollar

Mot 70 dollar

Oljeprisen har steget jevnt og trutt det siste halve året og nærmer seg nå 70 dollar per fat.

Det har snart gått tre år siden oljeprisen begynte å fall fra et stabilt nivå på mellom 100 og 120 dollar per fat. Bunnivået – ned mot 35 dollar per fat for Brent crude – ble nådd for ganske nøyaktig to år siden.
I 2017 har oljeprisen vært over 50 dollar per fat omtrent hver eneste dag, og siden i fjor sommer har prisen steget jevnt. De siste to månedene av året har Brent crude blitt handler for mer enn 60 dollar per fat.
Fortsetter det slik koster oljen snart 70 dollar per fat (570 kroner).

X