Mot bedre tiderKarl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk Olje- og Gass Foto: Norsk Olje- og Gass

Mot bedre tider

– Det er ikke et spørsmål om hva vi skal leve av etter oljen, det er et spørsmål om hva vi skal leve av ved siden av.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass presenterte i dag sin konjunkturrapport «Mot bedre tider». Der ble det slått fast at oljefallet fortsetter, og at bransjen ser mot nord.
enerWE fikk et videointervju med Schjøtt-Pedersen etter presentasjonen, og spurte ham om han er bekymret for hva Norge skal leve av etter oljen. Det er han ikke.
– Selv når vi skal nå togradersmålet må over 40 prosent av verdens energibehov i 2040 dekkes av olje og gass, og over 30 prosent i 2050. Derfor det kommer det til å være et stort behov for olje og gass fremover, sier Schjøtt-Pedersen til enerWE.
Han mener Norge er godt rustet til å kunne dekke etterspørselen.
– Norge har gode muligheter for å levere den oljen og gassen. Over halvparten av våre energiressurser ligger igjen på sokkelen, og da er det avgjørende at vi legger tilrette for å kunne levere det, sier Schjøtt-Pedersen.
Han trekker frem det positive i at fornybar kraft som sol- og vindkraft har hatt fremgang, men mener at man må se på det i et litt større tidsperspektiv, og at det da ikke fremstår like imponerende.
– Ser vi over en litt lengre periode, ser vi at kull har økt tre ganger mer enn sol og vind over de siste ti årene, sier Schjøtt-Pedersen.
Han mener at Norge skal jobbe for å nå sine forpliktelser om klimautslipp, men fremhever at vi ikke må miste av syne FN’s mål om å gi hele verden energien de trenger.
– På den ene siden må vi nå målene som er satt i Paris, men samtidig må vi nå et annet mål, det at verden skal ha tilgang til energi, sier Schjøtt-Pedersen.
Norsk Olje og Gass er også spente på hvordan det vil gå med utredningen av Lofoten.
– Vi mener at det store muligheter for å finne olje og gass utenfor Lofoten. Det kan bidra til store verdier, mange arbeidsplasser i Nord og til å finansiere velferdsstaten i årene fremover.
På spørsmål om hva som er viktigst for Norge av gass og olje, påpeker Schjøtt-Pedersen at gassen i perioder er størst, men at oljeleveransene i stor grad er sikret gjennom langsiktige avtaler.
– Vi har enkelte år hatt høyere inntekter fra gassvirksomhet enn fra oljevirksomhet. Det er viktig for oss at vi holder høyt nivå både på olje og gassprisene, sier Schjøtt-Pedersen.
Mange stiller spørsmålet om hva Norge skal leve av etter oljen.Schjøtt-Pedersen mener det er feil spørsmål.
– Jeg tror vi kommer til å leve av olje og gass i mange år fremover. Det er ikke et spørsmål om hva vi skal leve av etter oljen, det er et spørsmål om hva vi skal leve av ved siden av oljen, sier Schjøtt-Pedersen til enerWE.
Les saken og se video hos enerWe.no
Les saken på norskoljeoggass.no

X