Mye mer tjæreoljeCanadiske myndigheter tror produksjonen av konvensjonell olje vil være ganske stabil frem mot 2030. Produksjon av oljesand vil derimot øke til 3,7 millioner fat per dag, opp fra 2.2 mill fat per dag i 2015. Foto: Halfdan Carstens

Mye mer tjæreolje

Canadierne forventer at produksjonen av tjæreolje fra oljesandforekomstene vil øke fra 2,2 til 3,7 millioner fat per dag i løpet av bare 15 år.

According to the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), crude oil production is expected to increase by 28% over the next 15 years, reaching 4.9 mb/d by 2030 (up from 3.8 mb/d in 2015), skriver enerdata.net.
Increased oil production will require the development of new transportation infrastructures, which are currently matching oil production levels (nearly 4 mb/d each).
Oil sands will remain the primary driver for growth in Canadian crude oil production: by 2030, oil sands are expected to produce 3.7 mb/d, i.e. more than 1.5 mb/d over current production levels.
Conventional oil production in Western Canada, including condensates, will decline from 1.3 mb/d in 2015 to 1.1 mb/d by 2018 and is expected to remain relatively stable to 2030.

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 4 år ago

  Om skiferolje produksjonen fortsatt skal stå for en betydelig andel av USAs oljeforbruk, og om man av politiske årsaker skal være USA/Canada-selvforsynt, så blir det en nødvending konsekvens at oljesandproduksjonen må økes.
  Årsaken er at skiferoljefraksjonen er meget «lett» og at man derfor må kompensere med den «tunge andelen» av alkanspekteret – for å få et «totalprodukt» som er som konvensjonell olje – og dette gjør man med olje fra oljesand produksjonen.
  Skiferolje/gass produksjon får ut kun mellom 5-15% av hydrokarbonene «in-place», dvs en svært liten andel av reservene i bakken.
  Det er følgelig heller ikke på sikt rett og slett ikke tilstrekkelig med tung-alkanfraksjon fra slik produksjon til at raffinerier får rett «feed» for prosessering.
  Selv om oljesandproduskjonen har mange uheldige sidevirkninger kommer man ikke forbi denne i en verden som stadig forbruker mer og mer energi og der befolkningen går mot 11 milliarder om c. 85 år.
  I dagens økonomiske modeller er stadig økende befolkning sentralt for øket forbruk, og handel – Kina vrir nå over fra en ren eksportøkonomi til «hjemmeforbruk» og ettbarnspolitikken er forlengs forlatt.
  Med dette perspektivet er det ikke tvil om hvilken vei oljepriser og andre energipriser vil gå på sikt, selv om markedet på kort sikt er en politisk drevet «stemme-maskin», er det på sikt en «veiemaskin» og vekten/effekten av øket befolkning gir seg selv.

 • comment-avatar

  Det er to måter å ta ut skiferolje på: 1) grave den opp, 2) oppvarming med injisert, varmt vann. Statoil gjør det siste fra reservoarer som ligger ganske dypt. Da er utvinningsgraden lav. Ved den første (og mest benyttede metoden) er utvinningsgraden nær 100 prosent.

 • X