Nedstengningen av Veslefrikk fremskyndesVeslefrikk platform Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Nedstengningen av Veslefrikk fremskyndes

Levetiden reduseres med to år når Statoil nå planlegger nedstengning av Veslefrikk i 2018.

Forventet tidspunkt for nedstenging av Veslefrikk har endret seg fra 2020 til 2. kvartal 2018, og da eventuelt i forbindelse med en planlagt revisjonsstans på Oseberg, viser dokumenter offshore.no har fått tilgang til.

– Veslefrikk har produsert i snart 26 år og er i halefasen. Vi har investert godt i IOR i halefasen på Velsefrikk, noe som har gitt mer volumer enn ventet og god verdiskapning. Vi ser imidlertidig nå at lavere oljepriser utfordrer lønnsomheten på et tidligere tidspunkt enn tidligere lagt til grunn. Avhengig av kommende markedsutvikling og produksjonsvolumer planlegger vi derfor å stenge ned feltet i perioden 2018-19, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil til offshore.no.

Årsaken de har opplyst til Olje-og energidepartementet er usikkerhet om produksjonsvolumer og økonomiske forutsetninger. Lav produksjon kan imidlertid føre til tidligere stengning.

Departementet innvilget fritak

Lovverket krever at oljeselskapene må levere en avslutningsplan til myndighetene senest to år før produksjonen opphører, men Statoil har søkt om og fått innvilget fritak fra dette.

«Departementet forutsetter at avslutningsplanen fremlegges så snart som mulig og senest ett år før nedstengingstidspunkt. Det forutsettes også at produksjonen fra Veslefrikk videreføres og optimaliseres så lenge det er økonomisk forsvarlig», skriver OED i et brev til Statoil.

Endelig avgjørelse skal tas i andre halvdel av 2017.

Les hele saken på offshore.no

X