Nedtellingen har begyntKorpfjell-prospektet ligger i området Barentshavet sørøst og ble tildelt i den 23. konsesjonsrunden. Brønn 7435/12-1 bleboret i et skikkelig frontierområde der det er 250 km til nærmeste letebrønn. Det var derfor knyttet store usikkerheter til kildebergart og reservoaregenskaper.

Nedtellingen har begynt

Statoil startet boringen på Korpfjell for seks dager siden. Resultatet av boringen kan vi få vite om bare to-tre uker.

Statoil har satt av litt over tre uker til boringen av 7435/12-1 Korpfjell. Brønnen ble påbegynt for seks dager siden, så vi kan forvente resultatet om drøye to uker, hvis alt går etter planen.
Statoil har en boreforpliktelse i lisensen som går ut på at den skal bores 200 meter inn i Kobbeformasjonen. Det betyr at tre antatte sandformasjoner blir testet: Støformasjonen, Snaddformasjon og Kobbeformasjonen. De to siste ble avsatt i trias.
I sitt foredrag på NCS Exploration i mai («Prospectivity Analysis in the Eastern Barents Sea: Identification of leads through state-of-the-art depth imaging workflows») viste PGS at jura sandsteiner i Korpfjell-prospektet kan ha porøsitet på mellom 20 og25 prosent, mens trias sandsteiner kan ha porøsitet mellom 12 og 15 prosent.
PGS sine EM-data har imidlertid ingen sterke anomalier som tilsier at reservoaret inneholder store mengder olje eller gass. Det samme gjelder EM-data samlet inn av EMGS («Bad news for Korpfjell«). Disse dataene reduserer de optimistiske anslagene for dette prospektet betydelig. Det stilles også spørsmål ved om Statoil faktisk borer på den svakeEM-anomalien som er påvist, eller om den er plassert utenfor.
– Tar ikke Statoil hensyn til EM-data? er det flere geologer som lurer på.
Mange vil derfor si at det vil være en stor overraskelse om det blir funnet kommersielle mengder med olje eller gass i jura sandsteiner i denne brønnen.

Tror på funn: Hele 90 prosent av de som har gjettet på utfallet av Korpfjell-brønnen tror på funn. Men «the geoscience community» er mer i tvil om funnet er kommersielt. Den deler seg på midten i dette spørsmålet. Flertallet tror på både olje og gass.

 

X