Negativ ressurstilvekstTo mellomstore funn i Norskehavet har bidratt godt til at Norge rangerer som nr. 5 over land i verden som har funnet mest olje og gass i første halvår. Figuren viser seismikk over prospektet 6604/5-1 Balderbrå hvor Wintershall påivste opp til 140 mill fat o.e. © TGS

Negativ ressurstilvekst

Selv om det ble funnet 4,5Bboe i 1. halvår, er dette langt mindre enn verden forbruker av olje og gass. Ressursveksten fra leting er derfor negativ.

Guyana i Sør-Amerika topper listen over land som har g jort store funn. Norge kommer på femteplass med USA, Kypros og Oman imellom. Disse fem landene har samlet funnet ¾ av verdens olje- og gassressurser i år.
Det er to funn utenfor Midt-Norge som gjør at Norge kommer så høyt på listen. Wintershall gjorde et lovende gassfunn på prospektet Balderbrå (GEO 03/2018, side 23) , mens OMV gjorde to middels store gass/kondensat-funn på prospektene Hades og Iris. I tillegg har både Aker BP og Equinor gjort funn i år.
Samlet har det på verdensbasis blitt funnet 4,5 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) første halvår i år. Det høres mye ut, men vi må se tallet i forhold til vårt årlige forbruk.
Med BP Statistical Rerview of World Energy som kilde, vet vi at verden i fjor forbrukte om lag 93 millioner fat per dag, eller 34 milliarder fat per år. Gassforbruket var i fjor 3680 milliarder m3, eller 23 milliarder fat o.e. Det samlede, årlige olje- og gassforbruket utgjorde altså om lag 57 milliarder fat o.e. per år.
Da ser vi at 4,5 milliarder fat o.e. i løpet av et halvt år på langt nær dekker forbruket. Konklusjonen er derfor at oljeselskapene finner så lite at ressurstilveksten er negativ. Dette er helt på linje med utviklingen de senere årene.

X