Knusktørt for Neptune Potensiell migrasjonsrute for hydrokarboner inn i Grind-prospektet. (c) Concedo

Knusktørt for Neptune

Til tross for gode reservoarer i både nedre jura Tilje- og Åreformasjonen var brønnen tørr.

Neptune Energy og partnerne Equinor, Wellesley Petroleum og Sval Energi fant ikke hydrokarboner i prospektet Grind i Norskehavet. Brønnen er tørr, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Dette er imidlertid helt i tråd med hva EM-data indikerte på forhånd, slik det tidligere er forklart: geo365.no: «Vil EM bestå testen?«. Brønnen er derfor en stor fjær i hatten for Concedo og letesjefen Geir Lunde som tok den modige beslutningen å farme ut av prospektet før boring.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Åreformasjonen).

Brønnen traff på Tiljeformasjonen på om lag 150 meter tykkelse, med sandsteinslag på til sammen om lag 100 meter med god til meget god reservoarkvalitet. Åreformasjonen ble truffet på på om lag 195 meter tykkelse, med sandsteinslag på til sammen om lag 100 meter med god til meget god reservoarkvalitet. Det ble ikke påvist spor av petroleum.

 

 

X