New ways of workingMost people agree that computers generally do a much better job than humans on consistently determining underlying, stochastic risk given a vast pool of data. Why not use this to our advantage to break the pattern of disappointing exploration results over the past 5-6 years? Foto: Colorado SChool of Mines

New ways of working

Det dreier seg om geologi, det dreier seg om teknologi, men det dreier seg også om hvordan vi jobber.

De som var med i den tidlige fasen av oljeletingen på norsk sokkel slet seg gjennom store hauger med papir. All seismikk og alle logger ble målt i meter.
Siste generasjon geologer og geofysiker har vel heller ikke hørt om telex-meldinger. På 1970-tallet var telefax det store underet.
Nå er det skjermer som gjelder. Og teamwork der geofagpersonell sitter på geledd med hver sin pc.

Er dette fremtiden?

På NCS-Exporation den 10. og 11. mai tar vi opp diskusjonen.
Draupner Energy forteller om hvordan selskapet har fått lisens på britisk sokkel gjennom «crowdsourcing» (GEO 03/2016).
Earth Science Analytics og Headwave gjør rede for hvordan maskin-læring kan tas i bruk:
Join the crowd! NCS Explortaion May 10-11.

X