New ways of workingMost people agree that computers generally do a much better job than humans on consistently determining underlying, stochastic risk given a vast pool of data. Why not use this to our advantage to break the pattern of disappointing exploration results over the past 5-6 years? Foto: Colorado SChool of Mines

New ways of working

De som var med i den tidlige fasen av oljeletingen på norsk sokkel slet seg gjennom store hauger med papir. All seismikk og alle logger ble målt i meter.
Siste generasjon geologer og geofysiker har vel heller ikke hørt om telex-meldinger. På 1970-tallet var telefax det store underet.
Nå er det skjermer som gjelder. Og teamwork der geofagpersonell sitter på geledd med hver sin pc.

Er dette fremtiden?

På NCS-Exporation den 10. og 11. mai tar vi opp diskusjonen.
Draupner Energy forteller om hvordan selskapet har fått lisens på britisk sokkel gjennom «crowdsourcing» (GEO 03/2016).
Earth Science Analytics og Headwave gjør rede for hvordan maskin-læring kan tas i bruk:
Join the crowd! NCS Explortaion May 10-11.

X