Nok en tørr brønn

Nok en tørr brønn

Wintershall fant verken olje eller gass i brønn 10/4-1 sørøst for Egersundbassenget.

Primært letemål for 10/4-1 – boret i en lite utforsket del av Nordsjøen – var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sandnesformasjonen) og i midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre perm reservoarbergarter.
Brønn påtraff om lag 90 meter tykke reservoarbergarter i Sandnes- og Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet, men den påtraff ikke reservoar i permiske bergarter.
Les pressemeldingen fra OD.
Dette bekrefter dessverre trenden vi har sett i år med en rekke tørre undersøkelsesbrønner, samt noen få og små funn: «Få og små funn gir svak tilvekst
Nå må vi derfor håpe på at VNG gjør et stort funn i naboprospektet  til Pil – Boomerang – i Norskehavet. Brønnen nærmer seg raskt reservoaret.

X