Investeringene øker neste år

Investeringene øker neste år

Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år, mener Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass legger i dag frem sin nye prognose for olje- og gassvirksomheten i Norge på Litteraturhuset i Oslo hvor enerWE er tilstede.
– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Det betyr likevel ikke at investeringene øker. Som en følge av at kostnadsnivået er kraftig redusert, ender de samlede investeringene litt lavere til neste år.
– Vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen.
I sin nye prognose presenteres prognosene fordelt på havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
– Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra 4 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.
Investeringene forventes å øke fra 2018 til 2020, men så indikerer prognosen et fall i 2021 og 2022.
– Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler, sier Schjøtt-Pedersen.
Han mener derfor at det er viktig at politikerne følger opp og sikrer tilgang til nytt areal og fortsatt gode rammebetingelser for bransjen.
Saken er hentet med tillatelse fra enerWe.no

X