Norskehavet var vinneren

Norskehavet var vinneren

Etter 27 avsluttede undersøkelsesbrønner er konklusjonen at ressursveksten var høyere i 2018 enn de tre foregående årene.

Til sammen ble det påbegynt 53 letebrønner. Det var en økning på 17 fra året før, skriver Oljedirektoratet (OD) i sin oppsummering etter «Sokkelåret 2018». Av de 53 brønnene var 28 undersøkelsesbrønner og 25 avgrensningsbrønner.

Den gode nyheten er at dette også resulterte i flere funn og økte volumer i forhold til 2017.

De 27 undersøkelsesbrønnene som i fjor ble avsluttet resulterte i 11 funn. Det midlere volumet, slik OD antar, er 82 millioner m3 oljeekvivalenter (o.e.), eller drøyt 500 millioner fat o.e. Ressursveksten var derfor høyere enn i de tre foregående årene.

Denne gode nyheten kommer i tillegg til at industrien fortsatt viser stor interesse for norsk sokkel, noe som gjenspeiles i antall søknader om leteareal og tildelinger i de siste konsesjonsrundene, mener OD.

Blant de 11 funnene er 3 i Barentshavet, 2 i Norskehavet og 6 i Nordsjøen. De 2 største funnene, 6604/5-1 (Balderbrå) og 6506/11-10 (Hades/Iris), ligger i Norskehavet, og ifølge OD kan begge ha en betydelig oppside. I utgangspunktet snakker vi om mellom 90 og 380 millioner fat o.e. for de 2 gass- og kondensatfunnene.

I tillegg til dette kommer at Equinor gjorde en vellykket avgrensning på funnet Cape Vulture. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensingsboringene er mellom 8 og 11 millioner standard kubikkmeter (m3) utvinnbare o.e. (opp mot 70 millioner fat o.e.).

Legg til at Aasta Hansteen-feltet (56 milliarder m3 gass, eller 350 millioner fat o.e.) kom i produksjon i desember, så velger vi å kåre Norskehavet til fjorårets «vinner».

Cape Vulture – nedre kritt funn

Olje- og gassfunnet 6608/10-17 S (Cape Vulture) ble opprinnelig påvist i to soner i nedre kritt reservoarbergarter (Langeformasjonen) i 2017. Før avgrensningsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 3 og 13 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense de to reservoarsonene i olje- og gassfunnet 6608/10-17 S, samt undersøke en ny underliggende, tredje reservoarsone i nedre kritt (Langeformasjonen).

Avgrensningsbrønnene 6608/10-18, 6608/10-18 A og 6608/10-18 B påtraff alle olje i tre reservoarsoner i Langeformasjonen.

Påvist total oljekolonne i den øverste sonen er om lag 80 meter. I den midterste sonen er det påvist en 13 meter gasskolonne og en total oljekolonne på om lag 110 meter. I den dypeste sonen ble det i 6608/10-18 påtruffet olje i et 2 meter tykt sandsteinslag med gode reservoaregenskaper.

Kilde: ODs pressmelding

 

X