Ny, lovende oljeprovins

Ny, lovende oljeprovins

Det nordøstlige Barentshavet står frem som en potensiell og usedvanlig interessant petroleumsprovins.

Det nordøstlige delen av Barentshavet kan ifølge Oljedirektoratet inneholde ni millarder fat oljeekvivalenter (o.e.). Det tilsvarer nesten 2 Statfjord-felt, eller hele 14 Johan Castberg-funn.
– Tallet er naturligvis usikkert. Det kan vise seg å være lavere, eller det kan være mye høyere, sier oljedirektør Bente Nyland.
Med til de gode nyhetene hører også at Oljedirektoratet tror om lag 60 prosent av ressursene er væske, og resten gass.
Men: Området er ennå ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.
Oljedirektoratet fremholder videre at de forventede totale ressursene er omtrent like store i den kartlagte delen av Barentshavet nord som i Barentshavet sør, og det til tross for at den nordlige delen bare er halvparten så stor som den sørlige.

NCS Exploration: Recent Advances in Exploration Technology
DE-RISKING GONE WRONG?
PROGRAMME

Det nye tallmaterialet skyldes at Oljedirektoratet har kartlagt den nordøstlige delen av Barentshavet med hensyn på mulige petroleumsressurser. Resultatene er nå blitt gjort tilgjengelig for offentligheten. Se pressemeldingen her.

«Det oppdaterte kartet over det nordlige Barentshavet viser et spennende landskap som består av bassenger, plattformer og høyder. Fra et geologisk synspunkt er det høydedragene som ifølge Nyland er mest interessante. Gode eksempler er Utsirahøgda i Nordsjøen og Lopphøgda i Barentshavet sør. På Utsirahøgda ligger Johan Sverdrup og flere andre felt, og på Lopphøgda er det så langt funnet olje i Alta og Gohta-prospektene,» skriver Oljedirektoratet.

Strukturelementer i Barentshavet nordøst.

X