Ny metankilde oppdaget

Et reservoar med abiotisk metan har blitt oppdaget i Polhavet. Det betyr at det er mer metangass fanget under havbunnen enn man tidligere trodde.

I motsetning til vanlig metangass, som dannes ved nedbryting av organisk materiale, blir abiotisk metan dannet av kjemiske reaksjoner i havbunnsskorpen. Denne forekomsten av abiotisk metan ble oppdaget på Knipovichryggen, som er en ultrasakte spredningsrygg i Framstredet mellom Grønland og Svalbard, skriver ngu.no.
Funnet tyder på at abiotisk metan kan være en viktig bidragsyter til dannelsen av store mengder av gasshydrater i Polhavet, og i følge nettstedet er dette en tidligere ubeskrevet prosess for dannelse av hydrater.
— Det er anslått at opptil 15 000 gigatonn av karbon er lagret i form av hydrater i havbunnen, men dette anslaget tar ikke høyde for abiotisk metan. Så det er sannsynligvis mye mer metan lagret på denne måten enn vi trodde, sier CAGE-direktør og medforfatter Jürgen Mienert.
Nå har forskerne et ønske om å bore 140 meter under havbunnen på Knipovichryggen  vest for Svalbard.
Les hele artikkelen på ngu.no.

X