Ny skuffelse i NordsjøenWintershall har boret to wildcats et par km nord for Vega-feltet i Nordsjøen. Begge ga skuffende resultat. Ill: npd.no

Ny skuffelse i Nordsjøen

Wintershall har boret to undersøkelsesbrønner fra samme posisjon. Den ene var tørr, den andre fant ubetydelige mengder med olje.

Hensikten med begge brønnene var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senjura alder (sandstein i Heatherformasjonen).
Brønn 35/8-6 S (Vikafjell North) påtraff et dårlig utviklet reservoar i Heatherformasjonen. Brønnen er tørr.
Brønn 35/8-6 A (Robbins) påtraff en tre meter oljekolonne i Heatherformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er opp mot seks millioner fat utvinnbar olje.

Brønnene ble boret et par km nord for Vega-feltet. Vegareservoarene er i sandstein i Brentgruppen av mellomjura alder. De har opprinnelig høy temperatur og høyt trykk (HTHT) og relativt lav permeabilitet. Reservoardybden er om lag 3 500 meter. Vega Nord og Sentral inneholder gass og kondensat mens Vega Sør i tillegg inneholder en oljesone i øvre del av Brentgruppen. Kilde:norskpetroleum.no


Pressemeldingen fra Oljedirektoratet.

X