Ny teknologi reduserer støyPGS Foto: PGS

Ny teknologi reduserer støy

PGS vil med støtte fra Statoil og Forskningsrådet utvikle ny teknologi som vil redusere støyen ved seismikkskyting betrakttelig.

Seismikkselskapet PGS er ett av selskapene som har mottatt midler fra programmet Demo 2000 som styres av Forskningsrådet. Nå er selskapet i ferd med å ferdigutvikle en teknologi som både de og Statoil mener kan brøyte veien for å drive oljeleting i skjermede områder, inkludert Lofoten, skriver e24.no.
I forrige uke fikk selskapet tildelt 12,5 millioner kroner i støtte for prosjektet fra Forskningsrådet. Statoil går inn med 18,5 millioner, mens PGS stiller med de resterende 19 millionene. Prosjektets totalkost er 50 millioner kroner.
Prosjektet går ut på å utvikle en ny teknologi der man kontinuerlig skyter en jevn strøm med seismikkimpulser, fremfor dagens teknologi der man skyter kraftigere enkeltimpulser, lytter på refleksjonssignalet, analyserer og deretter skyter en ny runde, skriver e24.no.
Ifølge PGS vil den nye teknologien kunne redusere støyen  med 90 prosent, øke effektiviteten og forhåpentligvis gi enda bedre seismikk enn i dag.
Atle Aamodt, direktør for dataprosessering og teknologi i PGS, sier til e24.no at den nye teknologien vil kunne forbedre seismikkinnhentingen i alle typer regioner, men at den reduserte miljøbelastningen gjør den særlig interessant i områder som i dag har restriksjoner eller er skjermet fra oljeleting.

X