Ny test på gammel letemodellTie line (NW-SE) through the Neiden prospect on the Loppa High. Well 7220/6-2 drilled through Triassic shales and sands (dipping reflectors) before it entered the Paleozoic carbonates below the strong reflector. Illustration: The line is generously provided by MultiClient Geophysical from their Barents Well Tie survey (BWT).

Ny test på gammel letemodell

Karbonater som reservoar utgjør en svært interessant letemodell i Barentshavet. Og snart vår vi høre nytt fra Neiden ...

Place your WellBet on Neiden
På verdensbasis er karbonatbergarter helt vanlig som reservoar. Det sies at 60 prosent av verdens olje og 40 prosent av gassen ligger i biogene bergarter.
Det første kommersielle funnet av olje på norsk sokkel ble gjort i karbonater. Ekofisk-feltet, samt flere nærliggende felt, produserer fra krittbergarter som har høy porøsitet og liten permeabilitet. God strømningsevne skyldes oppsprekkingspermeabilitet.
Mer enn 40 år etter funnet av Ekofisk har det imidlertid også blitt gjort funn av olje og gass i konvensjonelle karbonater. Så langt kan Lundin Norway ha påvist mer enn 500 millioner fat olje i Alta og Gohta til sammen.
Den neste brønnen på Lopphøgda, på prospektet Neiden (GEO 04/2016), kan øke ressursgrunnlaget ytterligere.
Høstens Hydrocarbon Habitat-seminarer (den 25. oktober i Stavanger og den 27. oktober i Oslo) er derfor godt «timet». Det mest spennende foredraget kan, ifølge Geir Elvebakk som er ansvarlig for programmet, være om en ny letemodell for Barentshavet som er utviklet gjennom feltarbeid på Svalbard.
Kanskje får vi også høre rykter om Neiden …
Programmet.
Påmelding.

X