Nye tanker om seismikk

Nye tanker om seismikk

På vegne av 33 selskaper har Statoil sluttført felles seismikkinnsamling i Barentshavet sørøst. Siden april har PGS og WesternGeco samlet inn fire 3D-programmer i det første nye området som åpnes på norsk sokkel siden 1994.

Dataene vil utgjøre en viktig del av selskapenes beslutningsgrunnlag i den 23. konsesjonsrunden som ventes utlyst i høst.

«Vi er tilfreds med å ha funnet en samarbeidsform som har gitt et godt datagrunnlag og lave innsamlingskostnader. Dette gir grunnlag for å tenke nytt og vurdere nye forretnings- og samarbeidsformer for å senke kostnader og jobbe mer effektivt også andre steder,» sier Jan Helgesen, direktør for geofysiske operasjoner i Statoil.

Statoil promoterer her altså konseptet «group shoot» som første gang ble anvendt på norsk sokkel på slutten av 1970-tallet. Det høres jo forlokkende ut. Men det er dårlig nytt for alle seismikk-selskapene som lever av kontrakt- og/eller multiklient-seismikk.

På kort sikt er det penger å spare ved å satse med på «group-shoots». Men i det lange løp taper vi ved å redusere mulighetene til innovasjon og mangfold som konkurransen i seismikkmarkedet gir.

HALFDAN CARSTENS

X