Nye tanker om seismikk

Nye tanker om seismikk

Nye samarbeidsformer har gitt en ressurseffektiv innsamling, sier Statoil, men på lang sikt kan norsk sokkel bli tapende part.

På vegne av 33 selskaper har Statoil sluttført felles seismikkinnsamling i Barentshavet sørøst. Siden april har PGS og WesternGeco samlet inn fire 3D-programmer i det første nye området som åpnes på norsk sokkel siden 1994.

Dataene vil utgjøre en viktig del av selskapenes beslutningsgrunnlag i den 23. konsesjonsrunden som ventes utlyst i høst.

«Vi er tilfreds med å ha funnet en samarbeidsform som har gitt et godt datagrunnlag og lave innsamlingskostnader. Dette gir grunnlag for å tenke nytt og vurdere nye forretnings- og samarbeidsformer for å senke kostnader og jobbe mer effektivt også andre steder,» sier Jan Helgesen, direktør for geofysiske operasjoner i Statoil.

Statoil promoterer her altså konseptet «group shoot» som første gang ble anvendt på norsk sokkel på slutten av 1970-tallet. Det høres jo forlokkende ut. Men det er dårlig nytt for alle seismikk-selskapene som lever av kontrakt- og/eller multiklient-seismikk.

På kort sikt er det penger å spare ved å satse med på «group-shoots». Men i det lange løp taper vi ved å redusere mulighetene til innovasjon og mangfold som konkurransen i seismikkmarkedet gir.

HALFDAN CARSTENS

X